– Island trenger EU

Indrek Tarand, estisk medlem av Europaparlamentet, kommenterer denne uken (til Euractiv) Europaparlamentets besøk til Reykjavik i oktober. Tarand mener Island trenger EU mer enn EU trenger Island, men er usikker om hvorvidt islendingene kommer til å stemme ja til medlemskap.ICELAND-FINANCE-ECONOMY-DEMO

Tarand, som sitter i Europaparlamentets Island-EU-komité, er bestemt på at det er Island, og ikke EU, som har mest å hente i de kommende medlemskapsforhandlingene.

”Det har vært mye snakk om dette. Selv presidenten på Island uttalte nylig i et møte med oss at ’dere trenger oss, mer enn vi trenger dere’. Begrunnelsen var at Island kan samarbeide med Kina, Russland og andre land om geotermiske energiprosjekter og handel. Det eksisterer et syn om at Island ikke trenger EU”, uttaler Tarand.

Tarand tror likevel at de økonomiske problemene kan vippe den islandske opinionen i favør av et EU-medlemskap.

”Vi kommer alltid tilbake til utgangspunktet, de finansielle spørsmålene. For meg synes det klart at hvis Island kunne fått euroen, men stått utenfor samarbeidet, så ville det vært et svært populært alternativ for islendingene. Det er imidlertid utelukket. Det er ikke slik det fungerer i den virkelige verden. For mange islendinger fremstår et EU-samarbeid, selv om de er delvis kritiske til deler av EUs politikk, bedre enn et omfattende samarbeid med Kina og Russland”, sier Tarand.

Tror Island må fase ut hvalfangst

Tarand er klar i sin tale når det kommer til hvalfangst. Islendingene må trolig fase ut hvalfangst dersom landet blir medlem av EU.

”Jeg tror ikke Island kan bli medlem av EU uten at de legger en plan for utfasing av hvalfangst. I forkant av Europaparlamentets resolusjon om Island gjennomførte vi en offentlig høring og arbeidsgruppe om et eventuelt islandsk medlemskap i EU. Ikke en eneste stemme – verken fra Kommisjonen, frivillig sektor eller andre aktører – sa noe annet enn at hvalfangst er forbudt i EU”, uttaler Tarand.

Usikker på utfallet av den kommende folkeavstemningen

Den estiske Europaparlamentarikeren tør ikke spå utfallet av folkeavstemningen som skal avholdes i 2012 eller 2013:

”Dette er et vanskelig spørsmål…Hvis jeg var en islandsk fiskebåteier ville jeg vært skeptisk. Det er lett å se for seg spanske og portugisiske fiskeflåter komme seilende. Folk stemmer med utgangspunkt i spørsmål på mikronivå (svært saksspesifikke spørsmål), men burde tenke på makronivå (helheten). Helhetlig er det flere plusser enn minuser for Island – også for fiskere og hvalfangere.

Trykk på lenken for å lese hele intervjuet hos Euractiv.