Island starter forhandlingene i juni

Island vil starte medlemskapsforhandlingene med EU i juni, sier kommisjonær for utvidelse, Stefan Füle, ifølge Fréttabladid. Europaparlamentet har også stilt seg positiv til utsiktene om å få Island som medlem av EU. Dette slås fast i en årlig rapport om Islands fremgang mot EU-medlemskap.

Det var i en tale i går at Füle kom med nyheten om at EU og Island nå er klare til å starte forhandlingene. Han kommenterte også at den tidsplanen man har lagt for forhandlingene er «ambisiøs, men mulig å oppnå», dersom alle parter er forberedt på å følge planen, skriver Fréttabladid.

Totalt er det 35 kapitler det skal forhandles om. Mange av dem er uproblematiske fordi Island er medlem av EØS-avtalen, og har allerede innført en rekke direktiv. Det er totalt ti kapitler som er helt dekket av EØS-avtalen, mens ytterligere 18 kapitler er delvis dekket. Island er, i likhet med Norge, også medlem av Schengen-avtalen, om grense- og politisamarbeid.

Füle regner med at de formelle samtalene kan starte på toppmøtet i EU som er berammet til 27. juni. Innen da har EU gått gjennom alle avtaler Island har med EU i dag, som danner grunnlag for forhandlingene.

Det beste stedet å følge arbeidet med Islands EU-søknad er islandske myndigheters egen nettportal.

Iceland’s application for membership in the EU

Her kan du følge utviklingen fra dag til dag: Her kan du finne oversikt over hva som har skjedd, hva som skjer fremover og hvordan de ulike politiske aktørene på Island stiller seg til EU-medlemskap:

Hva skjer på Island?