Her er vår nye generalsekretær!

Sentralstyret har ansatt Isabell Pettersen Vikan som ny generalsekretær.

Som kjent skal Christian gå av som generalsekretær i desember. Sentralstyret startet derfor prosessen med å finne hans etterfølger allerede før sommeren. En ekstern komité har siden arbeidet med å lyse ut stillingen, gjennomføre intervjuer og innstille på ny kandidat. Komiteen har bestått av Ninni Høver, Bård Skaar Viken og Anne Margrethe Lund.

Om prosessen

Ved søknadsfristens utløp hadde ansettelseskomiteen mottatt flere søknader til stillingen, hvorav komiteen valgte å gå videre med intervjuer av to av kandidatene. Før intervjuene fikk kandidatene utlevert en caseoppgave med to deler – en skriftlig del som ble levert inn dagen før intervjuet, og en muntlig del som skulle legges frem på intervjuet. På den skriftlige delen ble kandidatene bedt om å skrive en innledning til en prosjektsøknad for finansiering av sommerleir, og den muntlige delen omhandlet medlemsverving. Disse to oppgavene har inngått som en del av helhetsvurderingen av de to kandidatene som var inne til intervju.

Til slutt valgte Sentralstyret å ansette komiteens innstilling, nemlig Isabell Pettersen Vikan.

Om Isabell

Isabell er i dag nestleder i sentralstyret. – Som mangeårig medlem i Europeisk Ungdom, sist som medlem i Sentralstyret og nestleder har Isabell en svært solid organisasjonsforståelse og forståelse for hva rollen som generalsekretær innebærer. I tillegg til relevant organisasjonserfaring, både fra Europeisk Ungdom og Unge Høyre, har hun en svært relevant studiebakgrunn som kan komme godt med i rollen som generalsekretær, uttaler komiteen.

Ettersom det blir en forholdsvis stor utskiftning av sentralstyrets medlemmer ved landsmøtet i september, har komiteen dessuten vektlagt kriterier som kontinuitet og organisasjonshukommelse.

– Isabell er tydelig på at hun «ikke er ferdig med Europeisk Ungdom» og viste gjennom hele prosessen, og særlig intervjuet, at hun har rett og høy motivasjon for å gå inn i rollen som generalsekretær, uttaler komiteen.

Avtroppende leder, Nikolai Fjågesund, er svært fornøyd med ansettelsen. – Isabell er den rette kandidaten for Europeisk Ungdom i dag. Jeg har samarbeidet godt med Isabell som nestleder og tror også det neste sentralstyret vil samarbeide godt med henne i rollen som generalsekretær.