Internasjonalt utvalg i Makedonia

Sommerleir 4Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg besøker denne helgen JEF Makedonia i Skopje. På planen står planlegging av den 9. utgaven av Balkan Training Days, et tverrnasjonalt demokratiprosjekt på Balkan.

Marlene Hakkebo, Espen Berg-Larsen og Nikolai Fjågesund skal fra torsdag til søndag planlegge årets prosjekt sammen med JEF Makedonia. Hakkebo, internasjonal leder og 2. nestleder i Europeisk Ungdom, har store ambisjoner for årets prosjekt:

«Målet i 2011 er økt fokus på likestilling som organisasjonsutvikling, mer samarbeid over grensene og god ledelse av organisasjoner. Sivilsamfunnet på Balkan er fremdeles hemmet av dårlige rammevilkår, men stadig tettere integrasjon mot Europa motiverer til økt innsats og fokus i området», uttaler Hakkebo.

«Partnerorganisasjonene hungrer etter samarbeid – og vi opplever at det er en stor interesse for prosjektet i nettverket vårt på Balkan. I fjor fikk prosjektet mye oppmerksomhet nasjonalt i Albania – og vi håper å gjenta suksessen i år».

«Politisk ser vi også at prosjektet er mer relevant og aktuelt enn noen gang tidligere. Arrestasjonen av Ratko Mladic, Kroatias nært forestående folkeavstemning om EU-medlemskap, Kosovos uavklarte situasjon og interne problemer i Bosnia gjør Balkan svært interessant», avslutter Hakkebo.

Balkan Training Days 2011 gjennomføres fra onsdag 28. september til søndag 2. oktober.

Hvis du er interessert i å delta kan du sende en e-post til marlene@europeiskungdom.no. Søknadsfrist for deltagelse kommer i løpet av sommeren. Deltagelse er graits.