Internasjonalt seminar i Helsinki – søk nå!

Eurooppanuoret (JEF Finland) arrangerer seminaret «Fixing a hole – closing the gaps in democracy» fra 22. oktober til 28. oktober. Seminaret finner sted i Helsinki. Påmelding skjer innen 7. august. Se lenke til påmeldingsskjema i denne artikkelen.

Seminaret tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

To which extend and how is Europe’s youth involved into the democratic procedures on the local, regional, national, European and global level? How can the decreasing demographic weight and a lowering democratic participation be addressed? In which extend do the conventions and charters on rights promoted by the Council of Europe promote the democratic empowerment of young generations? Which is the contribution of youth work to the development of social responsibilities?

Påmeldingsskjema her: Helsinki2011.eu

Obs! JEF Europe arrangerer kongress i Helsinki fra 28.10 til 31.10. Europeisk Ungdom vil sende en delegasjon på minimum ni delegater + observatører til kongressen.