Internasjonalt ansvarlig i Europeisk Ungdom markerer seg i JEF

Nylig representerte internasjonal leder Sarah-Stephanie Skjoldevik Europeisk Ungdom under et Federal-Comittee møte i Jeunes Européens Federalistes (JEF) i Leuven, Belgia. Federal-Comittee tilsvarer JEFs landsstyre, direktevalgte Marlene Hakkebo og Bård Skaar Viken var også representert.

Under FC ble det beste bildet fra Hviterusslandsaksjonen, Free Belarus kåret. Vinneren var ingen ringere enn Europeisk Ungdom, ved Studenter for EU Oslo.  Premien bestod av heder, ære og JEF-effekter.

Europeisk Ungdom markerte seg tydelig på flere politikkområder og knyttet flere internasjonale kontakter” sier Skjoldevik.

I en spørrerunde med den britiske parlamentarikeren og tidligere Europaparlamentariker Said El Khadraoui fikk Skjoldevik stilt viktige spørsmål om markedsregulering og tobin-skatt i EU. Spørsmålene vakte interesse hos El Khadraoui som ville prate mer om temaet med Europeisk Ungdom.