Innstillingen på nytt sentralstyremedlem er klar

Valgkomiteen har valgt å innstille på Andreas Brandt (23 år) fra Buskerud som nytt sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom.

Andreas har bakgrunn fra både Sosialisisk Ungdom, Operasjon Dagsverk og AUF. Han har vært ansatt som AUFs fylkessekretær i Buskerud, samt vært fylkesleder der. Han studerer i dag Europastudier ved UiO. Valgkomiteen har valgt å innstille på Andreas fordi han er en ressurssterk person som kan bidra til å løfte organisasjonen videre.

Valgkomiteen mener Andreas vil passe godt inn i sammensetningen av det sittende sentralstyret, og håper han vil være ett friskt pust inn i organisasjonen i tiden framover.

Suppleringsvalget vil foretas på Landsstyremøtet 4. februar.

Andreas(1)