Innstilling til Suppleringsvalg 2022!

Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteen ble valgt av landsmøtet 2021 og består av Sarah Frost Logan, Drenusha Suka, Max Arvidsson, Øyvind Hartveit og Knut André Sande.

Ettersom vi innstiller på en studentleder som allerede sitter i sentralstyret, har valgkomiteen valgt å innstille på et vanlig sentralstyremedlem, i tillegg til studentleder. Dette for å sørge for at sentralstyret er fulltallig. 

Innstillingen er enstemmig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen på valgkomite@europeiskungdom.no eller direkte til valgkomiteens leder, Sarah Frost Logan, 45865512.

De innstilte skal velges på neste Landsstyremøte 18.mars.


Studentleder

Ulrik Stange, 22 år fra Steinkjer.

Ulrik har sittet i sentralstyret siden august, men ønsker nå å lede organisasjonens studentarbeid. Ulrik studerer europastudier med statsvitenskap og tysk ved NTNU. 

Ulrik er vararepresentant til kommunestyret for Arbeiderpartiet i Steinkjer, og er styremedlem i studentlaget til Arbeiderpartiet. Av tidligere erfaring har Ulrik vært leder av Innherred Europeisk Ungdom og Europeiske Studenter Trondheim. Han var også deltaker på EU-akademiet i 2018. Av studentpolitisk erfaring har Ulrik vært leder for fadderutvalget Dragvoll og leder og nestleder av linjeforeningen for Europastudier. 

Ulrik har et sterkt politisk engasjement og har gjentatte ganger gitt uttrykk for dette i media. Han er skarp og kunnskapsrik, samtidig som han har organisatoriske ferdigheter. Han har erfaring fra å arrangere store studentarrangementer og vet hvordan det er å drive et studentlag i Europeisk Ungdom. Han reflekterer godt rundt studentleders rolle og utfordringer, samtidig som han kommer med forslag til forbedringer.

Valgkomiteen anser Ulrik som den beste kandidaten til å fylle dette vervet. 

Sentralstyremedlem

Dersom Ulrik blir valgt til studentleder ønsker valgkomiteen å innstille Knut Visdal som sentralstyremedlem. 

Knut Visdal, 19 år fra Skjåk

Knut studerer siviløkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen og er leder av Europeiske Studenter Bergen. Han har tidligere vært nestleder i Innlandet Europeisk Ungdom og har erfaring fra Unge Høyre, hvor han er nestleder i Bergen og har vært nestleder i Lillehammer. 

Knut er vinneren av EU-akademiet 2021 og har deltatt på Unge Høyres talentsamling, hvor han var en del av vinnerlaget. Knut har et brennende engasjement for EU-saken og Europeisk Ungdom. Han har erfaring fra å skrive leserinnlegg, men har også en organisatorisk forståelse som vil bidra positivt inn i organiseringen av sentrale arrangementer, og driften av organisasjonen som sådan. Knut er en dyktig retoriker som har lett for å motivere andre. Vi er overbevist om at Knut vil være et godt tilskudd i arbeidet med å videreutvikle og øke Europeisk Ungdoms tilstedeværelse over hele landet. 

Valgkomiteen mener Knut har de personlige egenskapene som trengs for å drive organisasjonen fremover. Vi anser dermed Knut som den beste kandidaten til å fylle vervet som sentralstyremedlem.