Innstilling til Suppleringsvalg Juli 2022!

Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen ble valgt av landsmøtet 2021 og består av Sarah Frost Logan, Drenusha Suka, Max
Arvidsson, Øyvind Hartveit og Knut André Sande.

Valgkomiteen har innstilt kandidater på begge de to ledige plassene i sentralstyret.
Innstillingen er enstemmig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteen på valgkomite@europeiskungdom.no eller direkte til
valgkomiteens leder, Sarah Frost Logan, 45865512.

De innstilte skal velges på ekstraordinært landsstyremøte 30.juli 2022.

Sentralstyremedlem
Benedikte Svendsen, 22 år fra Stavanger

Benedikte har vært medlem av Europeisk Ungdom i mange år. Hun har erfaring fra Rogaland
Europeisk Ungdom og Europeiske Studenter Bergen. I tillegg har hun vært IU-medlem siden april
2021, samtidig som hun er nestleder i Europeisk Ungdom Vestland. I dag studerer hun
sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen.

Benedikte har bred erfaring fra politikken og Europeisk Ungdom. Hun har i mange år utvist et sterkt
politisk engasjement for EU og en brennende lidenskap for Europeisk Ungdom. Gjennom å ta på seg
ekstra ansvar har hun etablert seg som en kjent figur i organisasjonen, som valgkomiteen tror trygt
kan lose organisasjonen gjennom resten av perioden.

Som et erfarent medlem har hun vist en innsikt i organisasjonen som rollen behøver. Hun utfyller
dermed kandidat nr. 2 på en meget god måte. Samtidig har hun vist et engasjement ved å ta på seg
flere roller utenom IU sentralt, som f.eks. i utvalget for sosiale medier.
Benedikte er sterk både politisk og organisatorisk. Hun kjenner Europeisk Ungdom sin kultur og
historie og vil umiddelbart bidra til å styrke både sentralstyret og organisasjonen som helhet. Hennes
engasjement smitter og hun er en person som valgkomiteen anser som politisk, sosialt og
organisatorisk nødvendig for å gjøre Europeisk Ungdom til en enda bedre organisasjon enn den er i
dag.

Valgkomiteen anser Benedikte til å være meget godt egnet til vervet som sentralstyremedlem i
Europeisk Ungdom.

Sentralstyremedlem
Tora Tveiten, 21 år fra Trondheim

Tora er musikkstudent fra Trondheim, som snart flytter sørover til Kristiansand. Hun har ikke erfaring
frå Europeisk Ungdom, men fra Grønn Ungdom og Grønne Studenter. Som styremedlem i Trondheim
Grønn Ungdom har hun nylig deltatt i EU-kampen og kan bringe med seg erfaringen fra GU. Som
medlem av kontrollkomiteen i Grunn Ungdom har hun en organisasjonsforståelse som kan
videreutvikle vår egen organisasjon.

Hun bringer med seg friske perspektiver og synspunkter fra å både ha en organisasjonsbakgrunn fra
et annet parti, samt en annen utdannelse enn mange av våre medlemmer. Valgkomiteen mener at
dette kommer til å styrke oss fremover.

Tora utviser et sterkt engasjement for å vinne debatter gjennom korrekt informasjon og selv uten å
ha vært medlem utstråler hun våre verdier. Hun er en sterk debattant som ikke er redd for å kjempe
for sine, og sine ideer, sin plass.
Tora har erfaring fra undervisning og bringer med seg verdifull pedagogisk kompetanse inn i
sentralstyret. Valgkomiteen ble meget imponert over hennes refleksjoner rundt Europeisk Ungdom
sine kortsiktige og langsiktige behov.

Valgkomiteen mener at Tora er en meget godt egnet kandidat til sentralstyret i Europeisk Ungdom.