Balkan Training Days er i gang

Europeisk Ungdom arrangerer denne uken den åttende utgaven av demokratiprosjektet Balkan Training Days. Mer enn 30 ungdommer fra Balkan og Norge er akkurat nå samlet i Tirana (Albania).

Den norske delegasjonen ledes av Marlene Hakkebo (Interansjonal leder i Europeisk Ungdom). Hun er fornøyd etter prosjektets to første dager.

«Tema for årets prosjekt er utvikling av bærekraftige prosjekter og fundraising. Deltagerne er så langt godt fornøyd med programmet – og vi har opplevd gode og temperamentsfulle debatter. Det er fremdeles mange politiske temaer som er følsomme – og det kommer fra tid til annen frem i møtene vi gjennomfører. Samtidig er det tydelig at samarbeidspartnerne setter stor pris på prosjektet og muligheten til å lære av hverandres erfaringer», uttaler Hakkebo.

Lørdag skal prosjektdeltagerne delta på «Western Balkan Youth Forum for Visa Liberalisation» i det albanske Innenriksministeriet. I løpet av seminaret skal blant annet Philippe Adriaenssens (president i JEF Europe) og Bård Skaar Viken (generalsekretær i Europeisk Ungdom) delta i et panel med ledende albanske politikere. Tema er visumproblemene flere land på Balkan fremdeles opplever i møtet med Vest-Europa.

«Albania arbeider hardt for å oppfylle EUs kriterier for å oppnå visumfrihet til Vest-Europa. Målet er at visumfrihet skal innføres innen utgangen av 2010. Dette målet støttes av Europeisk Ungdom.  Vi anser det som viktig å støtte initiativene som albanerne fremmer – og ser frem til forumet som arrangeres i Tirana. Visumfrihet for hele Europa er et naturlig neste steg i den europeiske integrasjonsprosessen», uttaler Bård Skaar Viken.

Europeisk Ungdom har for øvrig hatt en innholdsrik start på turen til Albania. Flere av deltagerne har vært intervjuet på albansk radio (tilsvarende P1 i Norge), mens andre har fått oppleve det albanske helsevesenet fra innsiden.

Det er for øvrig første gang Balkan Training Days arrangeres i Albania.