«Hvorfor skal landet med honningkrukken ønske EU?»

Nikolai Astrup ble tildelt prisen Årets Europeer på Landsmøtet til Europeisk Ungdom i Bergen i helgen. _DSC0083

I forbindelse med prisoverrekkelsen snakket Astrup åpent om egen rolle, JA-sidens rolle og den generelle utviklingen i den norske EU-debatten.

”Dette er en heder og en anerkjennelse, men mest av alt en inspirasjon til å gjøre mer. Kampen vinnes ikke av en mann eller en organisasjon, men sammen må vi motivere og inspirere hverandre”, uttalte Astrup om pristildelingen.

Etterlyser selvtillit på vegne av Norge
Astrup fremhever at det finnes både abstrakte og konkrete grunner til å være for norsk EU-medlemskap – og etterlyser med selvtillit fra norske politikere når det kommer til EU-saker og EU-spørsmål.

”Vi har verdiene på vår side. Felles utfordringer løses best med felles svar. På den annen side kan vise til at EU er et forvaltningsbyrå der vi ikke deltar, men hvor vi håper at noen taler vår sak. I dag kan vi vedde om utfallet, men ikke påvirke eller endre. Kun akseptere”, påpeker Astrup.

Mener utenforskapet definerer Norge
I talen til Landsmøtet brukte Astrup mye tid på ideen om ”annerledeslandet” Norge. Er vi virkelig så annerledes som vi vil ha det til? Astrup er i tvil:

”Utenforskapet definerer Norge, men vi deltar så ofte vi kan og får mulighet til fordi det er i vår interesse. Men vi legger ingen premisser, og tar ikke ansvar. Jeg sier om Peer Gynt: Vi er oss selv nok. I 2011 er vi blindpassasjerer på den europeiske reisen. Vi er så annerledes at vi med stolthet kaller oss annerledeslandet.  Gro sa at det er typisk norsk å være god. Derfor er det utrolig at vi ikke har mer selvtillit på den europeiske politiske arenaen”.

EU handler fremdeles om fred og solidaritet
Selv om Europa er fredeligere enn noensinne fremhever Astrup fred og solidaritet som kjernen i det europeiske samarbeidet:

”EU handler om fred og solidaritet. Krig er og vil alltid være det historiske europeiske bakteppet. I Strasbourg står det i dag en statue av en kvinne med to barn – en ser mot Frankrike, en mot Tyskland”.

«Hvorfor skal landet med honningkrukken ønske EU-medlemskap?»
I en tid med dårlige meningsmålinger har Årets Europeer stor forståelse for folkets skepsis overfor et medlemskap på nåværende tidspunkt.

”Sammenlignet med våre naboland er vi landet med honningkrukken. Vi har det bra nå, hvorfor skal vi endre det? Norge har en annerledes finansiell styrke enn våre naboer, men det vil ikke endre seg innenfor det europeiske fellesskapet. Noen land i EU sliter fordi de har levd over evne. Andre greier seg fint. Begge deler er resultatet av nasjonalstatenes politikk. Ikke EU. Som Jan P. Syse sa: Hvis vi ikke henger sammen blir vi hengt hver for oss. Det er et viktig prinsipp for EU og et viktig prinsipp for oss. Vi taper på andre gjør det dårlig”, sier Astrup.

«Det handler om mer enn direktiver og forordninger»
Astrup er svært tydelig på at JA-siden må flinkere til å synliggjøre at EU-debatt handler om langt mer enn bare direktiver og forordninger:

”Nå er det viktig at vi reiser debatter om pågående europeisk politikk. Ikke bare direktiver og forordninger som vi diskuterer i etterkant. Enda viktigere er de store debattene om demokrati, solidaritet, fred og samarbeid”.