Hvordan velte et diktatur?

Folkeopplysning, hjernetransplantasjoner og autoritære regimer er noen av temaene som ble diskutert da Europeisk Ungdom inviterte til Europacafé tirsdag 19. mars.

Det møtte omtrent 50 unge og gamle til cafésamtalen om å velte et diktatur, mange av de fremmøtte var også med på demonstrasjonen før seminaret.

«Vi er ikke i Hviterussland fordi det er spennende å bli svartelistet, vi er der for å bygge opp et demokrati» uttalte innlederen Rode Skullerud fra Kristelig folkeparti ungdom (KrfU).

Berit Lindemann fra den norske Helsingforskomiteen var ordstyrer da panelet diskuterte hva som skulle til for å få til en forandring i Europas siste diktatur.  I panelet satt hviterussiske Aliaksei Kazharski som er gjesteforsker ved ARENA, hviterussiske Darya Shut som studerer ved PRIO og KrfUs Hviterusslandspesialist Eilev Hegstad.

Til tross for et godt panel, med gode refleksjoner er det følelsen av hjelpesløshet som henger igjen etter samtalen. Konklusjonen er at forandringen må komme fra hviterusserne selv, og den lar vente på seg. De personlige kostnadene for en opposisjonell borger er så enorme at det blir lettere å gi opp, enn å kjempe. Lyspunktet er imidlertid at mange dråper små kan danne en stor bekk – det er mange frivillige organisasjoner i Norge og andre land som fortsetter å sette fokus på situasjonen, og som jobber med hviterussiske dissidenter.

Målet for det gradvise demokratiarbeidet er å skape fremtidens ledere og bevisstgjøre befolkningen om at det finnes et alternativ. For å velte et diktatur kreves det langvarig innsats og en god porsjon håp – vi har begge deler!