Frokostmøte 14. september: Hvor går Europa?

Minerva og Civita inviterer til frokostmøte 14.september kl.08.00-09.30 på Cafe Christiania.

Med en tapt generasjon unge, et svekket demokrati og usikker økonomisk fremtid, hvor går Europa? Har krisen avdekket hvor håpløst det europeiske integrasjonsprosjektet har vært, eller er den en liten hindring på veien mot stadig sterkere integrasjon?

 

 

 

 

 

I panelet:

Ine Marie Eriksen Søreide: leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité
Kjetil Wiedswang: kommentator i Dagens Næringsliv og aktuell med boken Europaveien
Nils Rune Langeland:historiker og forfatter

Møteleder:  medredaktør i Minerva, Fredrik Wang Gierløff