Siste frist: Hvem skal styre Europeisk Ungdom i 2012-2013?

Valgkomiteen har nå begynt sitt arbeid fram mot Europeisk Ungdoms landsmøte som finner sted 9.-11. mars 2012. Dersom du vet om noen som brenner for å få Norge inn i EU, vil valgkomiteen høre fra deg.

Valgkomiteen består av: Silje M. Bragstad (leder), Bjarne Dæhli, Anders Bø, Liselotte Lunde og Khamshajiny Gunaratnam.

Valgkomiteen har som oppgave er å innstille på:

– 9 eller 11 medlemmer til Sentralstyret
– 3 eller 5 direktevalgte medlemmer til Landsstyret
– 4 medlemmer til Internasjonalt Utvalg
– Leder og to medlemmer av Desisjonskomiteen
– Revisor

Valgkomiteen ønsker å be fylkes- og lokallagene og medlemmer i organisasjonen om innspill på navn som man ønsker at valgkomiteen skal vurdere i sitt arbeid. Frist for å komme med innspill til valgkomiteen er 6. januar 2012.

Alle foreslåtte kandidater vil bli bedt om å sende inn motivasjonsbrev og CV. Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater i forbindelse med Vinterkonferansen 27. til 29. januar 2012.

Svaret kan sendes til Europeisk Ungdom, ved Valgkomiteen, Øvre Slottsgate 10, 0157 Oslo eller per e-post til silje@europeiskungdom.no.

På vegne av valgkomiteen i Europeisk Ungdom

Silje Maria Bragstad