Hvem bør styre Europeisk Ungdom i neste periode?

I 2014 skal Europeisk Ungdom oppnå medlems- og aktivitetsvekst for sjette året på rad. For å få til det trenger vi engasjerte og dyktige folk, både lokalt og nasjonalt. Valgkomiteen er allerede i gang med arbeidet sitt frem mot landsmøtet som avholdes 7. til 9. mars 2014.

Nå kan du komme med dine innspill til valgkomiteen dersom du ønsker å inneha et sentralt tillitsverv i neste periode, eller dersom du har meninger om hvem valgkomiteen bør kontakte.

Valgkomiteen i Europeisk Ungdom ble valgt av landsstyret på møte 20. oktober 2013. Valgkomiteen består av: Espen Berg-Larsen, Øystein Sørvig, Eline Storeide, Andreas Bjelland Eriksen og Sarah-Stephanie Skjoldevik. 

– Vi i valgkomiteen er opptatt av å lede en grundig prosess hvor hele organisasjonen inviteres til å komme med sine innspill. Det skal sørge for at vi til slutt får spikret et best mulig team som skal lede Europeisk Ungdom mot videre vekst i aktivitet og medlemstall, forteller valgkomiteens leder Espen  Berg-Larsen.

Valgkomiteen har som oppgave å innstille på:

  • 9 eller 11 medlemmer til Sentralstyret.
  • 3 eller 5 direktevalgte medlemmer til Landsstyret.
  • 4 medlemmer til Internasjonalt Utvalg.
  • Leder og to medlemmer av Desisjonskomiteen.
  • Revisor.

Frist for å komme med innspill til valgkomiteen er 5. januar 2014. Innspill sendes inn ved å fylle inn skjemaet under. Spørsmål rettes til til valg@europeiskungdom.no