Hva vil Nei til EU ofre?

Av Knut André Sande. Svarinnlegg i Rogalands Avis 05. mars 2020.

«Hva risikerer vi ved å si opp EØS-avtalen?» spør Leiv Olsen, leder i Rogaland Nei til EU, i Rogalands avis 4. mars. «Ikke så mye», konkluderer han med. Er dette tidenes underdrivelse eller skyldes det bare ignoranse fra Olsen sin side? For det er ikke tvil om at EØS-avtalen er mye viktigere enn som så.

Gjennom 26 år har EØS-avtalen vært selve grunnfundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen gir oss nordmenn rettigheter til å bo, studere og arbeide fritt i Europa. Bedriftene våre deltar i det europeiske fellesmarkedet på lik linje med svenske og danske bedrifter. Slik skapes flere trygge arbeidsplasser, mer velstand og et mer framtidsretta næringsliv.

Det finnes mange gode eksempler på at Rogaland nyter godt av EØS-avtalen. Norled har fått tildelt 49 millioner kroner i EU-støtte for å utvikle en ferge som kjører på hydrogen. Fergen bygges av Westcon i Ølen, og skal etter planen settes i trafikk i Ryfylke neste år. NCE Maritime CleanTech-klyngen og Rogaland fylkeskommune har fått tildelt 110 millioner kroner til å utvikle en elektrisk hurtigbåt som skal frakte passasjerer mellom Hommersåk og Stavanger – helt utslippsfritt.

Hjørnesteinsbedriften NorDan i Lund kommune har fryktet at brexit skal føre til nedskjæringer blant de 400 som er ansatt ved fabrikken på Moi. Budskapet er klart: Vi må ikke skape usikkerhet rundt EØS-avtalen, som er avgjørende for deres virksomhet. 

Olsens påstand om at vi ikke trenger å forhandle fram noen ny avtale med EU siden vi har en frihandelsavtale fra 1973 å falle tilbake på, tyder på at han har lært lite av brexit-kaoset. Denne utdaterte hermetikk-avtalen kan i beste fall sammenliknes med en britisk «no deal».

Verdenshandelen har endret seg mye i løpet av 50 år. Den gamle avtalen fjerner toll på industrivarer, men tar ikke for seg andre handelsbarrierer som veterinærbestemmelser, dokumentasjon ved grensen, lisensiering og intellektuelle rettigheter. Heller ikke eksport av tjenester er omhandlet. Og hva med rettighetene til norske og europeiske innbyggere?

Det er på tide at Nei til EU er ærlige om hvilke negative konsekvenser en utmelding av EØS-avtalen vil medføre. Du kan ikke melde deg ut av laget, og så forvente å beholde alle fordelene. Derfor spør jeg: Hva er det som skal ofres?

Er det tilgangen vår til det europeiske fellesmarkedet? Forskningsprogrammet Horisont som Rogaland nyter godt av? Ungdommens mulighet til utveksling gjennom Erasmus+? Miljøstandarder og klimamål? Nordmenns rett til fri bevegelse i Europa?

Norsk økonomi står foran store omstillinger i årene som kommer. Det siste vi trenger er å ødelegge vår viktigste avtale med EU, uten noen plan for hva vi skal gjøre etterpå. Jeg kan være den første til å innrømme at det europeiske samarbeidet ikke er perfekt. Det er likevel naivt å tro at en norsk utmelding av EØS-avtalen er løsningen. Tvert om.

Skal vi lykkes må vi finne løsninger sammen, ikke hver for oss!