Hva skjer på Island?

Kommer Island til å bli medlem av EU? Hva skjer med den islandske EU-søknaden? Under får du en kort oversikt over hva som har skjedd, hva som skjer fremover og hvordan de ulike politiske aktørene stiller seg til den islandske EU-søknaden.

Det beste stedet å følge arbeidet med Islands EU-søknad er islandske myndigheters egen nettportal. Her kan du følge utviklingen fra dag til dag:

Iceland’s application for membership of the EU

Dette har skjedd i forbindelse med EU-søknaden:

Oktober 2008:
Island rammes svært hardt av den internasjonale finanskrisen. De tre ledende bankene Kaupthing, Glitnir og Landsbanki går overende. All handel med islandske kroner suspenderes på det globale finansmarkedet.

Januar 2009:
«Kasserollerevolusjonen». Det islandske folk demonstrerer mot myndighetenes håndtering av krisen. Althinget blir blant annet bombardert med stein og egg. Regjeringen ledet av Selvstendighetspartiet og Fremskrittspartiet går av tidlig i februar som en konsekvens av demonstrasjonene.

April 2009:
Storbritannia annonserer at de vil støtte en eventuell islandsk EU-søknad. Dette skjer på tross av diplomatiske uoverenstemmelser i kjølvannet av finanskrisen.

Juli 2009:
Althinget stemmer for at Island skal sende en søknad om EU-medlemskap (16. juli)
Island overlever søknad om EU-medlemskap til det svenske EU-formannskapet (17. juli)

Februar 2010:
Kommisjonen annonserer at EU skal starte forhandlinger med Island

April 2010:
Det tyske parlamentet stemmer for at EU skal begynne medlemskapsforhandlinger med Island (22. april)

Juni 2010:
Forhandlingene mellom EU og Island starter

November 2010 – juni 2011:
Screeningprosess. Island og EU skal gjennomgå Islands lovgivning med tanke på nødvendig harmonisering i forbindelse med et eventuelt EU-medlemskap

27. juni 2011:
Island og EU starter de offisielle forhandlingene om EU-medlemskap mandag 27. juni.

2012 eller 2013:
Folkeavstemning om Island skal bli medlem av EU. Det er signalisert fra islandske myndigheter at en eventuell folkeavstemning om et islandsk EU-medlemskap først kan finne sted høsten og vinteren 2012 eller i 2013.

De ledende politiske partiene på Island om EU-søknaden:

Sosialdemokratene: Søsterpartiet til Arbeiderpartiet er hoveddrivkraften bak den islandske EU-søknaden. Partiet er svært positive til et islandsk EU-medlemskap. Statsminister Johanna Sigurdardottir er frontfigur for den islandske JA-siden.

Venstre-Grønne: Det sosialistiske miljøpartiet er motstandere av et islandsk EU-medlemskap. Motstanden bygger i argumenter om suverentitet og kontroll over landets naturressurser.

Selvstendighetspartiet: Det konservative selvstendighetspartiet er motstandere av et islandsk EU-medlemskap. Partiet ønsker at Island skal trekke EU-søknaden.

Fremskrittspartiet: Det islandske senterpartiet støtter EU-søknaden og vil støtte et eventuelt islandsk EU-medlemskap hvis forhandlingsresultatet verner islandsk landbruks- og fiskerisektor.

JA-bevegelsen på Island:

Den islandske ja-bevegelsen består av tre hovedaktører. Sterkara Island (ja-sidens kampanjeorganisasjon) , Ungir Evropusinnar (Europeisk Ungdom) og Evrópusamtökin (Europabevegelsen). Det kan være en fordel med grunnkunnskaper i norrønt eller islandsk språk for å nyttegjøre seg sidene.

Hvordan har meningsmålingene utviklet seg?

Meningsmålingene på Island spriker i alle mulige retninger. Ulike spørsmål gir ulike svar. Eksempler:

November 2008: 60 prosent ønsker at Island skal søke om EU-medlemskap
Januar 2009: 38 prosent  ønsker at Island skal bli medlem av EU
August 2009: 34,7 prosent ønsker at Island skal bli medlem av EU
Mars 2010: 24,4 prosent ønsker at Island skal bli medlem av EU
Juni 2010: 57,6 prosent ønsker at Island skal trekke EU-søknaden
September 2010: 64,2 prosenter ønsker at Island skal fortsette forhandlingene med EU

Kilder: Capacent Gallup, MMR, Frettabladid

Bakgrunnsinformasjon om Islands forhold til EU:

1970: Island blir medlem av European Free Trade Association (EFTA)
1972: Island inngår en tosidig handelsavtale med EF (EU)
1994: Island blir medlem av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen (sammen med Norge)
2001: Island blir med i Schengen-samarbeidet