Hva skjer med Europa? – Et finsk perspektiv

Mønsterelev. Spiller alltid etter reglene. Bidrar selv når andre viker unna. Dette er alle beskrivelser som hyppig brukes for å omtale Finlands rolle i EU.  Men karakteristikken passer ikke like godt om dagen. Krisepakkene til land som sliter innenfor Eurosonen og dreininger mot en finansunion har endret Europapolitikken i Finland.

Dagens finske ja-regjeringen er nødt til å føre en tosidet krig. På en side jobber den hardt med å få frem budskapet sitt og sine krav på Europafronten.  Samtidig prøver den å rettferdiggjøre det som skjer i Europa for de finske velgerne. Hjemme i Finland slår opposisjonen, med Det Finske parti (Sannfinnene) i spissen, på trommene og påstår at de finske skattepengene på idiotisk vis pøses ut til alle andre enn til finnene selv.

Den finske ja-organisasjonen (Eurooppanuoret) ser annerledes på situasjonen. Tross de strukturelle endringene som trengs i EU, endringer som kan resultere i kortsiktige vansker, mener vi at det er viktig at vi står sammen med våre venner i Europa. Vi mener at vi ikke må la det felles europeiske prosjektet som har gitt oss så mye og som vi tror vil fortsette å gi oss mye i fremtiden, dø. Vi ønsker dessuten forslagene om en dypere europeisk integrasjon velkommen, og mener at problemene i Europa  heller skyldes for lite, enn for mye integrasjon.

Vi håper at vi vil få en sjanse til å diskutere disse alvorlige problemene og mange andre temaer, alvorlige eller ei, på United 2012. Vi ser frem til et hyggelig og lærerikt opphold i vakker norsk natur sammen med engasjerte ungdom fra hele Norden. Sammen håper vi på å jobbe med å finner felles løsninger på våre felles problemer.   

 

Henrik Manner

Visepresident og internasjonalt ansvarlig i Eurooppanuoret

 

PS: Har du enda ikke meldt deg på United 2012 kan lese mer om arrangementet og hvordan du melder deg her: http://www.facebook.com/events/451987971482702/