Hva skal Europeisk Ungdom mene?

Europeisk Ungdoms landsmøte nærmer seg. Helgen 1. til 3. mars skal vi feire vår egen 40 årsdag, velge nytt sentralstyre og behandle de formelle landsmøtesakene. I år skal vi også bestemme hva Europeisk Ungdom skal mene i de neste to årene.

Europeisk Ungdoms politiske program: «Et samlet Europa» skal behandles og vedtas på landsmøtet i mars.

Endringsforslag?
Alle medlemmer inviteres til å fremme endringsforslag innen lørdag 2. mars kl. 12.00 til eu@europeiskungdom.no. For en best mulig debatt på landsmøtet oppfordres alle lokal- og fylkeslag å ta opp programmet til behandling.

Det politiske programmet er utarbeidet av en komité nedsatt av Landsstyret.
Den har bestått av Kristoffer Aardal Hansen (leder), Mari Berdal Djupvik, Pål Helle, Josefine Eilsø Nielsen og Runar Kjellstad Nygård.

Kapitlene programmet tar for seg er :

Kapittel 1: Et samlet Europa
Kapittel 2: EØS–avtalen, den nødvendige handelsavtalen
Kapittel 3: Riktig og demokratisk organisasjonsstruktur
Kapittel 4: Et styrket økonomisk samarbeid i EU
Kapittel 5: En trygg arbeids- og sosialpolitikk
Kapittel 6: Migrasjonens utfordringer
Kapittel 7: En satsing på utdanning og forskning
Kapittel 8: Bedre klima og renere energi
Kapittel 9: Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken (FUSP)
Kapittel 10: EU i verden