Hva med fisken?

Jonas Wenberg, sentralstyremedlem i Ungdom mot EU, er ikke snauere enn at han påberoper seg Gud når han med sin skremselspropaganda antyder at EUs lobbyister har planer om å ødelegge Norges nest største eksportnæring.

Det for det første ikke engang en måned siden EU-kommisjonen foreslo å halvere torskefisket i Nordsjøen med 50 prosent. Nå skal EU samtale med Norge om hvordan dette skal løses. For det andre burde et sentralstyremedlem i Ungdom mot EU visst at EUs felles fiskeripolitikk er til revisjon, nettopp fordi medlemslandene selv mener at fisket ikke er bærekraftig.

For det tredje har det seg slik at i overkant av 60 prosent av vår eksport av fiskeprodukter er til EU. Vi kunne eksportert mer, men markedsadgangen gjennom EØS-avtalen er for liten. EØS-avtalens Protokoll 9 om at flere viktige fiskeprodukter ikke har tollettelser, beskriver Kyst- og fiskeridepartementet som «utilstrekkelig for å dekke norsk fiskerinærings samlede eksportinteresser».

ECON har levert en rapport som viste at norsk foredlingsindustri ville tjent rundt én milliard hvert år på medlemskap. Også Trond Davidsen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening påpekte i 2008 at «Det er neppe å ta for hardt i å hevde at norsk sjømatnæring betaler den høyeste prisen for at Norge har valgt å stå utenfor Den europeiske union». EU fører også en langt mer fiske- og dyrevennlig politikk enn Norge når det kommer til hvalfangstforbud og forbud mot å selge selprodukter på EU-markedet.

Wenberg sier også at EU har tvunget vanlige arbeidstakere til å betale for krisen som ble skapt av finansakrobater. Det samme har skjedd i ikke-EU-land. Californias gjeld er for eksempel 120 ganger større enn Hellas?. Det er ikke EU som har skapt krisen. Det er greske politikere som har brukt mer penger enn de har hatt! Hadde du eller jeg over lengre tid brukt mer penger enn vi hadde hatt, måtte vi også ha spart inn. Det blir for lett å skylde på EU kun fordi det skjer innenfor EUs grenser.

Er det ikke merkelig at en person som Wenberg som tilsynelatende er så opptatt av overfiske i EUs hav, ikke ønsker å gjøre noe med det? Det er i både i hans og Norges interesse at denne politikken blir endret til det bedre. Norsk EU-medlemskap handler om sammen å løse felles utfordringer.