Høstkonferansen 2021!

Er du interessert i politikk? Har du lyst å bli kjent med andre engasjerte ungdommer?15.-17. oktober inviterer vi i Europeisk Ungdom deg til en helg full av Europapolitikk og sosiale aktiviteter! 

Hva skjer?

Hver høst arrangerer Europeisk Ungdom en konferanse med fokus på å lære om EU som en demokratisk institusjon ved at vi simulerer EU-parlamentet. Du vil sitte igjen med masse ny kunnskap om EU sitt politiske system. Alle vil bli inndelt i ulike grupper med hver sin nasjonalitet og politiske parti. Vi krever ingen forkunnskaper, alle vil få god opplæring og innsikt før simuleringen starter. 

Dette vil vi tilby deg:

  • Bred kunnskap om Eus funksjon og demokratiske prosess 
  • Foredrag av personer som jobber tett opp mot EU
  • Skolering i behandling av saker, skriving av innlegg, argumentasjon og sosiale medier
  • En oversikt over viktige politiske temaer som behandles i EU 

Hvem kan delta?

Høstkonferansen er både for deg som ikke har noen forkunnskaper om EU, men også for deg som har en bred politisk bakgrunn. Det vil bli grundige skoleringer innenfor de ulike politiske temaene og prosessene før vi går i gang med simuleringen slik at alle som deltar forstår hva som blir diskutert og hvordan simuleringen vil foregå. 

Har du en liten eller stor interesse for demokrati, internasjonale relasjoner og politikkutforming vil vi virkelig anbefale deg å melde deg på! 

*det er kun 50 plasser! Førstemann til mølla.

Hva får du som deltaker?

Deltakeravgift for medlemmer: 400kr

Deltakeravgift for ikke-medlemmer: 500kr 

Dette dekker reise, mat og opphold hele helgen. Du kan høre med fylkesleder i ditt fylke om de kan dekke deltakeravgiften for deg! 

Påmeldingsfrist: 4. oktober 
Sted: Kongsberg

Vi tar felles buss fra Oslo fredag 15. oktober. 

Du må være i Oslo senest klokken 17. 

Vi kommer tilbake til Oslo sentrum søndag ettermiddag, du kan regne med at vi er tilbake senest kl. 18

Deltakeravgiften dekker reise til/fra konferansen, overnatting og mat alle dager.  

Ved reiser som foretas på Europeisk Ungdoms regning skal billigste reisemåte benyttes. Deltagere kan få refundert maksimum 1600 kr. Det er ikke mulig å få refundert dyrere transportmidler med mindre dette er avklart med Generalsekretær. Europeisk Ungdom dekker flybilletter og regionale togbilletter kun ved bestilling minimum fjorten dager før nasjonalt arrangement. Regning for reiser skal skrives på eget skjema(utleggsskjema finner du på nettsiden vår) og sendes til Generalsekretær på mail til gensek@europeiskungdom.no uten unødig opphold og senest en måned etter reisens slutt. Reiseregninger som kommer inn etter fristens utløp blir normalt ikke refundert.

* Sekretariatet kan bestille reise for deg, huk av på påmeldingsskjema.

HER ER LINK TIL PÅMELDING:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4fZWp-I9aQTogYFlimDvYmtVGWniuAWLeD36vFWoQeeNbBQ/viewform?usp=sf_link

Har du spørsmål?

Kontakt nestleder Emily Alison Høysæter Milde på mobil 4190073 eller epost: emily@europeiskungdom.no 

Vi gleder oss til å se deg på høstens vakreste eventyr!