Europeisk Ungdoms høringssvar til Europameldingen

Fredag den 12.10.2012, en time etter annonseringen av årets Nobels fredspris, presenterte Regjeringen stortingsmelding nr. 5 (2012 – 2013) EØS Avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.

Se tidligere nettsak om våre reaksjoner til presentasjonen.

Nå har fristen for høringssvar utløpt, og her kan du lese høringssvaret til Europeisk Ungdom.

Hovedpoengene i vårt høringssvar er:

  • Regjeringen må følge opp kunnskapsmangelen med konkrete tiltak
  • Ansvaret for kunnskapsmateriell i skolen bør ligge hos Kunnskapsdepartementet
  • EU bør i større grad forankres i læringsplan og læringsmål
  • Fagpersoner fra forskningsmiljøer og akademia bør benyttes i undervisning i skolen
  • EU bør tilbys som valgfag i skolen

Videre tar vi opp viktigheten av at Norge verner om EU-programmer som Erasmus og Aktiv Ungdom.