Bedre å være diktator enn homo?

Øst-Europa beveger seg i feil retning når det gjelder rettigheter for homofile, lesbiske, bifile, trans- og intersexpersoner. Dette må norske myndigheter ta tak i.

Innlegget er skrevet sammen med Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Gunhild Grande Stærk, leder i LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Erik Schreiner Evans, leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Åshild Marie Vige, leder i Skeiv Ungdom.

Da Tysklands homofile utenriksminister Guido Westerwelle omtalte Hviterussland som et diktatur, svarte Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko med å si at det er bedre å være diktator enn homo. Den slags kommentarer fra den hviterussiske diktatoren er ikke uvanlig. Men det er for enkelt å avfeie utsagnet som nok et sleivspark fra det som kalles Europas siste diktatur. Tvert imot setter Lukasjenko ord på en foruroligende tendens i Øst-Europa: I EUs naboregioner blir vernet stadig svakere når det gjelder menneskerettighetsbrudd og hatkriminalitet mot lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersexpersoner (heretter omtalt som skeive).

I en tid da EU får fredsprisen blant annet for utvidelsen østover og arbeidet med å bringe landene på Balkan inn i det regulerte europeiske fellesskapet, vil vi rette søkelyset mot mangel på organisasjonsfrihet i Øst-Europa, spesielt for organisasjoner som jobber med skeives rettigheter. Ikke bare ser vi eksempler på hatvold fra høyreekstreme grupper. Vi ser også systematisk myndighetskontroll og introduksjon av lovverk som kriminaliserer forsamlings-, organiserings- og ytringsfrihet for skeive og dem som kjemper for deres rettigheter. Derfor er det viktigere enn noen gang at både norske politikere og europeiske institusjoner stiller krav til land som Russland, Ukraina og Hviterussland og støtter opp om sivilsamfunn og menneskerettighetsaktivister i disse landene.

Europeisk Ungdom sier nei homohets og nei til Lukasjenko

Et alvorlig eksempel er de foreslåtte endringene i Ukrainas straffe-, medie- og sedelighetslovgivning, som vil innebære forbud mot å promotere homoseksualitet. Lovforslag 8711 vil kriminalisere all positiv omtale av homofili med en strafferamme på opp til fem års fengsel for dem som bryter loven. Lovendringene gikk gjennom første runde i parlamentet med 289 av 450 stemmer. Andre behandling vil finne sted i begynnelsen av november, og loven vil etter all sannsynlighet bli vedtatt. Den eneste måten loven kan stoppes på, er dersom leder av parlamentet og presidenten nekter å signere. Internasjonalt press vil her ha en avgjørende rolle.

Utviklingen av lovverk som utilslørt diskriminerer skeive, er dessverre ikke unikt for Ukraina. I mange land i det tidligere Sovjetunionen og på Balkan ser vi en bekymringsfull tendens til at statene vedtar lovverk eller gir støtte til homofobe grupperinger. I praksis hindrer dette adgang til grunnleggende demokratiske rettigheter. I høst forbød serbiske myndigheter Pride Parade for tredje gang. Flere steder i Russland er det gjort straffbart å arbeide for likestilling for skeive personer, og det er fare for at et slikt lovverk også vil bli vedtatt på føderalt nivå.I FN har Norge jobbet for å sikre menneskerettighetsaktivisters rett til å demonstrere. I våre nærområder er dette i økende grad en rettighet som i beste fall er forbeholdt heterofile. Mange steder er denne retten under sterkt press. I land som Russland og Hviterussland blir demonstranter fengslet og kan dømmes til lange straffer for fredelige demonstrasjoner.

I årets statsbudsjett har den norske regjeringen et tydelig fokus på menneskerettighetsspørsmål som satsingsområde i sivilsamfunnsstøtten til Øst-Europa. Støtte til skeives rettigheter bør prioriteres både innenfor norsk støtte til menneskerettighetsarbeid og i Norges dialog med de aktuelle landene.

Samtidig som Norge fokuserer på skeives rettigheter i Øst-Europa, må vi ikke glemme situasjonen innenfor Norges grenser. Blant annet er det verdt å trekke frem gjentatte angrep på homofile på åpen gate og meldinger om en vanskelig situasjon for skeive med minoritetsbakgrunn. Dette er en klar indikasjon på at det fremdeles er behov for en betydelig innsats fra norsk side for at det skal være trygt å være skeiv i Norge.

Den norske Helsingforskomité, Europeisk Ungdom, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Skeiv Ungdom oppfordrer norske myndigheter til å sette skeives rettigheter på agendaen i internasjonale fora og prioritere støtte til organisasjoner som jobber med LHBTI-spørsmål. Norske myndigheter må også ta forebygging og beskyttelse mot hatkriminalitet på alvor, slik at Norge kan være et betingelsesløst eksempel til etterfølgelse. Spesielt oppfordrer vi til at Norge tar opp lovforslaget i Ukraina og lovverket i Russland i bilaterale samtaler og i europeiske fora.

Det må bli lettere å være homo enn diktator i Europa.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag