Europeisk Ungdoms høringssvar til Europautredningen

Europautredningen er en redegjørelse av Norges avtaler med EU og er en 911 sider lang rapport som  belyser svakheter og styrker med vår tilknytning til Europa.

På bakgrunn av Europautredningen skal regjeringen presentere en stortingsmelding om vår tilknytning til EU, og Europeisk Ungdom har gitt våre innspill til regjeringen.

Europeisk Ungdom vil fremheve følgende elementer fra Europautredningen:

1. Det er mangelfull kunnskap om, og inneforståelse med Norges tette integrasjon i EU hos ungdom. EU må inn på pensum i skolen!

2. Det er lite tilgjenglig og tilpasset informasjon for ungdom om EU, EØS, Norges avtaler med EU og om tilrettelagte programmer og støtteordninger i regi av EU. Norsk ungdom må få bedre tilgang til fordelene ved samarbeidet.

3. Minimal påvirkning og informasjon i tidlige beslutningsprosesser. Norge må benytte seg av mulighetene til å påvirke EU-lovgivningen.

4. Er EØS-avtalen en holdbar avtale? Europeisk Ungdom mener EØS-avtalen sikrer Norges interesser i fraværet av fullverdig EU-medlemskap.

Vårt høringssvar kan du lese her.

Oppmuntrende ord: Europautvalgets leder, Fredrik Sejersted uttalte på Europadagen 9. mai i år at den logiske slutningen man kan trekke ut fra Europautredningen er at Norge vil være tjent med å bli et fullverdig medlem av EU.