Om hitling og et samlet europa

Europeisk Ungdom har i disse dager 26 medlemmer på studietur til Brussel. I den belgiske og europeiske hovedstaden har vi møtt norske lobbyister, representanter for norske bedrifter og offentlig virksomhet og miljøaktivister. Vi har også vært på Europaparlamentet og Kommisjonen, i tillegg til ESA, Bellona Europa og NHOs brusselkontor.

Fra utstillingen Parlamentarium instagrammet Europeisk Ungdom sentralt et bilde fra nazismens Tyskland. Bildet var av en såkalt arisk test som ble brukt av den tyske stat for å indikere jødisk opphav.

Som en kommentar til bildet skrev vi ”derfor tror vi på et samlet Europa!”, fulgt opp med hashtagene #Aldriigjen, #ieuropa og #eudebatt.

Dette vakte reaksjon fra leder i Ungdom mot EU, Mads Opheim, som på twitter anklager Europeisk Ungdom for å være respektløse mot ofrene for nazismen. Dette er kritikk vi er totalt uenig i, og vi ønsker derfor å slå fast hva vi mener.

Europeisk Ungdom er for alle tiltak som bringer mennesker sammen. Vi er tilhengere av politisk, økonomisk og diplomatisk integrasjon mellom land og mennesker. Vi mener at EU er den institusjonen som i størst mulig grad sammenfaller med det vi står for. Som organisasjon jobber vi ikke utelukkende opp mot medlemsskap alene, ei heller vil vårt arbeid ta slutt når vi i tidens fylde blir medlem i EU.

Vår paraplyorganisasjon Young European Federalists har tusenvis av medlemmer over hele Europa, i land både utenfor og innenfor fellesskapet. Europeisk Ungdom driver demokratiprosjekter i Hviterussland, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Kroatia, Montenegro, Georgia, Armenia, Aserbadsjan og Moldova. Som organisasjon er vårt mandat å jobbe opp mot alle tiltak som reduserer avstanden mellom mennesker, og sikrer frihet og grunnleggende menneskerettigheter.

Det er kun en EU-motstander som kan lire av seg at det er respektløst å kontekstualisere historien for å fremme en viktig sak. Vi kobler ikke Holocaust og andre verdenskrig opp mot EU-debatten for å få sympati, men vi mener at integrasjon bidrar til fred. Derfor ønsker vi også mer av det.

Det er beviselig nødvendig med samarbeid og samekstistens. Medlemsskapsdebatten, eller den langt viktigere debatten om hva europeisk integrasjon innebærer, kan selvsagt kontekstualiseres gjennom å vise til fortidens forbrytelser mot fred og sameksistens.

Europeisk integrasjon har ført mennesker sammen og bidratt til varig fred på kontinentet. Nazismen noe av det mest anti-europeiske i menneskets historie, og det er derfor vi ønsker et samlet Europa.

Vi er utrolig stolte av å være en del av noe som er større enn oss selv. Derfor sier vi ”aldri mer”.

På vegne av sentralstyret i Europeisk Ungdom, Snorre Skjevrak og Agnes Árnadóttir