Hils på våre nye sentralstyremedlemmer

Da to av våre tidligere sentralstyremedlemmer trakk seg før sommeren, tok det ikke lang tid før fikk valgkomiteen på banen som hadde innstillingen sin klar til landsstyremøtet før sommerleir, hvor Anna Handal Hellesnes og Bhanuja Rasiah begge ble valgt ved akklamasjon.

Så hvem er egentlig våre nye sentralstyremedlemmer spør du?  Ikke fortvil, vi har tatt oss en liten prat med de!

Anna Handal Hellesnes (19)

For tiden venter hun på å flytte til Edinburgh for å studere Historie og Politikk på Universitet der.    De siste fem årene har hun vært tillitsvalgt i Elevorganisasjonen hvor hun blant annet har vært fylkesleder for Akershus og det siste året sittet i som internasjonalt ansvarlig i sentralstyret.  Ellers så gikk hun International Baccalaureate(IB) på videregående og har spilt håndball litt rundt omkring i Bærum. – Så hun kan med trygghet si at hun er til dels lommekjent der.

Når det kommer til forventninger til vervet forventer hun å lære masse om EU og bli kjent med medlemmene våre.  Anna forventer også at hun kommer til å bruke en del tid på å utvikle organisasjonen, jobbe med å styrke lokallagene våre og virkelig sette EU på dagsorden i den offentlige debatten.

Anna gleder seg aller mest til å bli ordentlig kjent med organisasjonen og da spesielt menneskene.

Bhanuja Rasiah  (21)

Hun er født i Førde, oppvokst i elvebyen Drammen og nå bosatt i Oslo, hvor hun studerer Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og engasjerer seg i ungdomspolitikken.  Bhanuja er glad i politikk, litteratur og god mat. Med bakgrunn fra både AUF og Operasjon Dagsverk har hun alltid vært litt over middels interessert og opptatt av internasjonal politikk og samarbeid.

Når det kommer til forventninger til vervet forventer hun å lære nye ting og utvikle seg når det kommer til politikk, organisasjon og da ikke minst EU.

Bhanuja – som den gledessprederen hun er-, gleder seg samme til å ha det gøy,  jobbe med kule folk og kjempe for en av de viktigste sakene hun vet om.