Herre i eget hus? Europautvalgets debattmøter i 2011

Det regjeringsnedsatte Europautvalget arrangerer ti debattmøter om Norges forhold til EU i løpet av våren 2011. Her finner du en oversikt over debattene:
Arrangementer i Oslo (Litteraturhuset):
Tirsdag 18. januar (19:00 – 21:00) : EØS og folkestyret. Klokt kompromiss eller demokratisk katastrofe?
Tirsdag 1. februar (19:00 – 21:00): Er Norge Europa? Europa og norsk identitet
Tirsdag 8. mars (19:00 – 21:00): Tidevannsbølgen: EU-retten i norske domstoler 1994-2010
Tirsdag 22. mars (19:00 – 21:00): Lobbynasjonen: Norske offentlige og private netteverk i EU
Tirsdag 12. april (19:00 – 21:00): Herre i eget hus? Norge som energinasjon og EU/EØS
Tirsdag 10. mai (19:00 – 21:00): Immigrasjon og integrasjon – europeiseringen av norsk innvandringspolitikk
Tirsdag 24. mai (19:00 – 21:00): Utenfor, innenfor eller begge deler? Norges europeiske dilemma
Arrangement i Tromsø (Hovedbiblioteket)
Mandag 14. mars (19:00 – 21:00): Utenfor og uberørt? EU og norsk fiskeripolitikk
Arrangement i Trondheim (NTNU)
Tirsdag 29. mars (14:00 – 16:00): Den femte frihet: EU og norsk forskning og utdanning
Arrangement i Bergen (Grieghallen)
Torsdag 12. mai (16:30 – 17:30): Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av forholdet til EU
Last ned PDF med informasjon om møteserien (innledere, beskrivelse av arrangement osv.) her: Møteserie 2011 – Europautredningen