Helgetur til Athen?

Har du lyst til å reise til Athen for å være med og forme morgendagens Europa?
Det har du nå muligheten 
til gjennom seminaret «DEBATE & TRAINING WEEKEND».

grekenland

Det internasjonale seminaret arrangeres av JEF (Young European Federalists) og finner sted 18.-20. mars. Du får møte ungdom fra hele Europa og tilbringe en helg i den greske hovedstaden.

På grunn av sin geografiske beliggenhet og økonomiske situasjon har Hellas blitt et sentralt tema for europeisk debatt. Landet preges av eurokrisen, en sosial krise og flyktningkrisen på toppen av det hele. Årets seminar vil gå ut på å diskutere disse spørsmålene fra et føderalistisk perspektiv og se på hvordan vi kan løse utfordringene som et samlet Europa.

Et grunnleggende prinsipp for Europeisk Ungdom er at grenseløse utfordringer krever overnasjonale løsninger. Eurokrisen og flyktningkrisen er eksempler på utfordringer vi ikke klarer å løse alene. Nettopp derfor er det så viktig at vi kommer sammen for å finne felles løsninger.

Fokuset i helgen vil være på tre av utfordringene europeisk integrasjon står overfor:

  • Solidaritet mellom stater – fra en monetær union til en finans- og økonomisk union
  • Solidaritet mellom borgere – mot et mer integrert Europa og europeisk velferdssamfunn
  • Solidaritet mellom folkeslag – europeiske løsninger for flyktning- og migrasjonskrisen

Alle kan søke om deltakelse og én fra Internasjonalt Utvalg kommer også til å delta på seminaret. Det stilles ingen krav til forkunnskaper. Du trenger for eksempel ikke kunne ett eneste ord gresk, men det er en fordel å være komfortabel med engelsk som arbeidsspråk.

For spørsmål kan du kontakte Bjørn Olav i Internasjonalt Utvalg på bjorn.olavg95[a]gmail.com.

Søknadsfrist: 24. januar.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.