Reservasjonsretten diskuteres i Haugesund

Haugalandet AUF holdt åpent møte i Haugesund 14. april hvor sentralstyremedlem Trygve Lehne fra Europeisk Ungdom holdt foredrag. Etter at Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om å benytte reservasjonsretten mot postdirektivet var den forestående reservasjonen og veien videre et hett tema.

”Dette er et fantastisk vedtak for grasrota i partiet, og jeg synes det har vært ekstra gøy å arbeide med denne saken som EU-tilhenger”, sier politisk nestleder i Rogaland AUF, Emilie Bersaas.

Bersaas satt selv i Folkets Hus da landsmøtet vedtok å bruke reservasjonsretten og håper dette er startskuddet for en ny EU-debatt.

”Det er nettopp veien videre for EØS og EU som er det interessante med hele vedtaket, jeg håper dette fører til en helt ny EU- debatt” forsetter hun.