Hatprat i Helsinki

Europeisk Ungdom deltar og er en aktiv partner i ”Stopp hatprat”-kampanjen som varer i hele 2014. ”Stopp hatprat” er Europarådets prosjekt for å forebygge, bekjempe samt øke bevisstheten rundt hatprat i samfunnet. Målgruppen er ungdom, men kampanjen forsøker også å nå lærere og andre som jobber med unge mennesker.

Samlet Norden til møtehelsinki
Mandag og tirsdag var landsstyremedlem og direktevalgt i Europeisk Ungdom, Daniel Skjevik-Aasberg i Helsinki, som deltaker fra den norske arbeidsgruppen for kampanjen. Daniel er koordinator for Europeisk Ungdoms engasjement i prosjektet, og møtte de andre arbeidsgruppene i Norden for å stake ut veien videre. I tillegg til deltakerne fra de nordiske landene, møtte de også en delegasjon fra Polen og representanter fra Europarådet.

«Kampanjen problematiserer mange utfordringer vi står overfor i grenselandet mellom hatkriminalitet og ytringsfrihet. I helgen har vi arbeidet med konkrete planer for hvordan vi skal nå ut til ungdom for å bekjempe hatprat. Det er særlig interessant å høre erfaringer fra land hvor hatefulle ytringer forekommer i stor grad, uten konsekvenser. Enkelte land i Europa har fremdels en svak kultur for demokrati og menneskerettigheter«, forklarer Daniel.

Mye på bordet
Det er de ulike nasjonale arbeidsgruppene som er ansvarlig for å arrangere aktiviteter i kampanjeperioden, sammen med de tilknyttede partnerorganisasjonene. Målet er at kampanjen til slutt skal rulle av seg selv, slik at flest mulig kan bidra aktivt når hatprat forekommer. I løpet av møtet ble det lagt planer om å arbeide videre med en rekke konkrete tiltak.

«Vi skal jobbe mer med nasjonale aksjonsplaner, Teachers Traning-programmer (skoleringsprogram for lærere), rekruttere flere nettaktivister, samt få til et tettere samarbeid med de nasjonale parlamentarikerne til Europarådet og kampanjen. Vi har mange gode tiltak vi mener kan hjelpe. Det kommer til å bli arrangert en rekke kampanjeaktiviteter framover. Vi arbeider også opp mot myndighetene blant annet med tanke på å arrangere skoleaktiviteter. Jeg tror vi har fått til en god start dersom vi klarer å øke bevisstheten rundt dette temaet. Vi trenger absolutt flere engasjerte som er villig til å si ifra når hatprat forekommer«, avslutter Daniel.

Kampanjens neste arrangement er på Romfolkets dag den 8. april. Da inviterer Stopp hatprat kampanjeorganisasjonene til et rundbordmøte om nettopp romfolks utfordringer.

Les mer om kampanjen her: http://stopphatprat.no/