– Grensesprengende historieløst!

Leserinnlegg på trykk i Nationen 13. januar (Anders Høgalmen, nestleder i Europeisk Ungdom).

Tale Marte Dæhlen, leder i Ungdom mot EU, presterer 11. januar det mest historieløse innlegget om EU som er skrevet i norske aviser på årevis.

Dæhlen er ikke snauere enn at hun angriper EU for ”å tråkke generasjon etter generasjon europeere ned i søla” og spør seg om det ”virkelig er sant at EU bygger ned gamle murer og grenselinjer”.

Det er i år syv år siden øst-utvidelsen samlet Europa. Det er ikke mer enn snaut 20 år siden Berlin-muren falt og Sovjetunionen kollapset. Det er heller ikke mer enn to generasjoner siden hele Europa kjempet i andre verdenskrig. Som en lys kontrast har EU for generasjoner betydd personlig og økonomisk frihet, muligheter og aller viktigst fred. Enkelt og greit: solidaritet i praksis.

Dæhlens solidaritetsbegrep begrenser seg til de snevreste norske særinteresser. Hun sloss for de rikestes rett på et kontinent der EU arbeider for å integrere det krigsherjede Balkan i samarbeidet, jobber på spreng for å bedre forholdet til de afrikanske landene og bidrar mest til bistand og utvikling i hele verden.

Ekte solidaritet er handling i praksis. EU leverer i Øst-Europa, EU arbeider målrettet i forhold til å inngå gode og omfattende handelsavtaler med alle tilgrensende land og tar globalt ansvar når det kommer til vår tids viktigste spørsmål som klima, migrasjon og sosial utjevning.

Om Ungdom mot EU tar europeisk samarbeid for gitt – og kun anser det som en målskive for all mulig dritt og lort – så er det millioner av europeere som er takknemlige for at EU har sikret menneskerettigheter, frihet og muligheten til å arbeide, reise og bo hvor man måtte ønske. Det er lov å kritisere innholdet i mye av EUs politikk, men når argumentet ditt er frykt for nasjonalisme, fascisme og ytterliggående politiske krefter bør man omfavne mellomstatlig samarbeid, ikke ønske det begravet.

Og hvis Dæhlen virkelig mener alvor når hun skriver at ”generasjon etter generasjon er tråkket ned i søla”, ja, da anbefaler vi henne å snakke med noen av de få gjenlevende krigsveteranene fra andre verdenskrig. De vet hva det innebærer å tråkke rundt i europeisk søle.