– Grenseløse utfordringer krever grenseløse løsninger

Studentkonferansen 2011 - 6Europeisk Ungdom samlet fredag og lørdag mer enn 70 ungdommer til årets studentkonferanse. Tema for årets konferanse var EUs politi- og justissamarbeid. Gjennomgående var behovet for «grenseløse løsninger på grenseløse utfordringer».

Deltagere fra Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Ås og Oslo fikk muligheten til å høre flere faglige innledninger fra eksperter, samt arbeide frem Europeisk Ungdom-svar på flere sentrale politi- og justisutfordringer.

På programmet stod blant annet Hans Frode Asmyhr (Stortingsrepresentant for FrP), Anders Brenna (Leder i Stopp datalagringsdirektivet og styremedlem i Digitalt personvern) og Christian Fjellstad (Politisk rådgiver i Europabevegelsen).

Disse og flere andre sesjoner tok for seg utfordringer som menneskehandel, integrering, personvern i en digital tidsalder, smugling og økonomisk kriminalitet.

Studentkonferansen 2011 -4«Hovedbudskapet er at utfordringer som personvern i en digital tidsalder, menneskehandel, smugling, økonomisk kriminalitet og vellykket integrering krever felles løsninger på tvers av landegrenser. Et gammelt slagord for Europeisk Ungdom er at ‘grenseløse utfordringer krever grenseløse løsninger’. Når det kommer til politi- og justissamarbeid er dette slagordet svært passende», uttaler Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom.

Espen Berg-Larsen, reise- og organisasjonssekretær i Europeisk Ungdom, brukte mye tid i løpet av helgen til å sette fokus på organisasjonens studentssatsing, og er fornøyd med utbyttet av konferansen.

«Målet vårt er et nasjonalt nettverk av studenter ved alle sentrale læresteder. Konklusjonen etter konferansen er  slikt sett entydig; Europeisk Ungdom skal og vil satse enda mer på studenter i året som kommer. Vi ser at engasjementet er der ute, nå gjelder det bare å komme i kontakt med enda flere studenter rundt om i landet», uttaler Berg-Larsen.

Europeisk Ungdom har per i dag studentlag i Oslo, Trondheim og Bergen, samt aktive studentmiljøer i Stavanger og Tromsø. Studenter for EU Ås vil bli opprettet før nyttår.

I etterkant av årets konferanse vil det også bli utarbeidet et eget politi- og justishefte i regi av Europeisk Ungdom. Dette heftet vil ta for seg noen av de sentrale politi- og justisutforingene Norge og EU står overfor, og hvordan samarbeid gjør det lettere å løse disse utfordringene.