Gratulerer med Europadagen!

9. mai 1950 kommer for all tid til å stå frem som merkedagen hvor tanken om et fredlig og samlet Europa for alvor ble fremmet. Det Europa som Robert Schuman talte om 9. mai 1950, et Europa hvor nabolandene ikke kriger med hverandre, er det Europa vi ser i dag.

EU startet som et fredsprosjekt med mål om å utenkeliggjøre krig mellom medlemslandene. Man har klart å skape gjensidig avhengighet og sikret freden. I dag feirer Europeisk Ungdom de politikerne som for 61 år siden gikk i front for et fredelig Europa. Et Europa uten krig og et Europa hvor naboland sendte varer til hverandre i stedet for tanks. Dette er en dag hvor vi kan feire det EU-samarbeidet i bunn og grunn handler om – et fritt og fredelig Europa.

”Demokratier kriger aldri med hverandre”, sa Torbjørn Jagland i sin siste Nobel-tale. Dette sitatet er flott, men kan med hell utdypes: Demokratier som handler med hverandre, utveksler erfaringer, deler på goder, og finner felles løsninger på felles problemer kriger ikke mot hverandre. Dette er EU det ypperste beviset på. Visjonen til Robert Schuman fra 1950 var det første skrittet på det som har vært en vandring fra et krigssplittet til et fredfylt kontinent.

I en verden som skriker etter mer samarbeid trenger vi flere som tar globalt ansvar og går foran. EU har tatt dette ansvaret og i mer enn 60 år gått foran som et godt eksempel. Europeisk Ungdom ønsker å minne alle på viktigheten av forpliktende samarbeid mellom naboland, demokratier og handelspartnere, og ønsker alle en god Europadag!

Her kan du lese hele talen til Robert Schuman.