Good evening Europe!

Leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund, er også medlem av kommunestyret i Stange. Nå har de fått live-overføring av møtene og Nikolai brukte muligheten til å hilse alle de internasjonale seerne. Man får ikke EU inn i Norge uten litt tørr humor. Samtidig vet vi at 75 % av alle saker norske kommune- og bystyrer behandler, har sin opprinnelse i EU.