– Skuffet over DLD-vedtaket

StoppDLDEtter en lang kamp ble det mandag kveld avgjort at datalagringsdirektivet skal innføres i norsk lov.

I avtalen mellom AP og Høyre har man blant annet kommet frem til at lagringstiden skal reduseres fra ett år til seks måneder. Videre har man også blitt enige om at der skal være konsesjonsplikt for de som skal lagre dataene.

– Europeisk Ungdom er svært skuffet over vedtaket Stortinget har gjort. Dette bryter med prinsippet om at man er uskyldige til det motsatte er bevist og hører ikke hjemme i den norske rettstaten, uttaler Anders Høgalmen.

Allerede i 2008 vedtok Europeisk Ungdom som en av de første organisasjonene i Norge at vi er i mot DLD.

– nå må vi sette lit til at evalueringen i EU viser at 89 av stortingspolitikerne tar feil og at vi får endret direktivet så raskt som mulig, avslutter Høgalmen.