Gi Nei til EU en terning

Erik Dale – Agderposten 16.07.2010

Leder i Agder Nei til EU, Olav Lidtveit, skriver nok et leserinnlegg 9. juli. Her kommer han med mange feilinformerte påstander, som i sine tidligere innlegg, og jeg må nok en gang rykke ut for å gå i dybden der Lidtveit skraper i overflaten.

Blant annet hevder han at «det norske folket avviser totalt ideen om et EU-medlemskap» fordi seks av ti nordmenn ikke ønsker et medlemskap i morgen på siste meningsmåling.

Jeg forstår godt at det er lett å la seg beruse av gode målinger, men bakgrunnstallene viser et noe mer nyansert bilde. Det er fremdeles 78 prosent som ønsker et norsk EU-medlemskap dersom EØS-avtalen ryker. Trenger jeg å minne Lidtveit på at hans egen organisasjon ønsker å si opp EØS-avtalen også?

Så gjentar han påstanden om at Norge kun tar inn 10 prosent av EUs rettsakter, uten å forklare noe videre hvordan han har kommet frem til dette tallet. Sist forklarte jeg hvordan Nei til EU teller med rettsakter som kun angår regioner i Øst-Europa, bedrifter i Frankrike og fiskere i Portugal for å komme frem til et så lavt tall.
Denne gang får jeg legge til at statsviteren Frank Aarebrot, økonomen Victor Norman, utenriksminister Støre, det norske utenriksregnskapet, EFTA og EUs eget rettsaktregister alle hevder at Norge har implementert i overkant av 80 prosent av EUs rettsakter per 2007 (som er de nyeste tallene, siden den gang har det blitt mer).
Med fare for å begynne med listeskriving må jeg også få med påstanden om at «Norge ville vært en integrert del av krisen» som EU-medlem. Jeg vet ikke hvilken virkelighet Lidtveit forholder seg til, men etter det norske utenriksregnskapet går 80 prosent av norsk eksport til EU. Det er mer enn over halvparten av EUs fullverdige medlemmer. Vi kunne knapt vært mer integrert i denne krisen. Heldigvis har vi flust med oljepenger, slik vi også ville hatt som EU-medlem, og kan sørge for videre vekst i norsk økonomi på den måten, slik vi også kunne gjort innenfor EU.

Når vi nå først har nevnt at 80 prosent av norsk eksport går til EU, kan vi kommentere på at Lidtveit vil redusere EØS-avtalen. Jeg tror intensjonen hans er god. Jeg tror han tenker at vi da må ta inn færre rettsakter som vi ikke har stemt på.

Dessverre glemmer han at vi da også ville fått mindre tilgang på det indre markedet og dermed mindre inntekter til AS Norge. Hvem ville Lidtveit kuttet støtten til? Eldreomsorg, skoler, barnehager, kollektivtilbud, Lånekassen eller veier?

Kjøp en terning til denne mannen, for det blir en umulig oppgave å velge. Lidtveit og Nei til EU vil visst ikke bare nekte nordmenn stemmerett i Europa, de vil nekte oss å finansiere velferdsstaten også.