Generasjon grenseløs

Velkommen til Europeisk Ungdom!

Europeisk Ungdom er en unik organisasjon. Vi er den eneste tverrpolitiske ungdomsorganisasjonen i Norge som hver dag jobber for å fremme europeisk samarbeid og norsk medlemskap i EU. Verden anno 2011 står overfor flere grenseløse utfordringer, vi vokser opp som en generasjon med færre grenser enn før og nettopp det gjør at vi harbehov for et samarbeid som kan løse felles utfordringer på en effektiv måte. EU er et slikt unikt samarbeid.

Europeisk Ungdom sier JA! Vi sier JA til et grønnere, åpnere og mer solidarisk Europa. Vi sier JA til et EU hvor snart hele Europa er med, og JA  til et EU som bidrar til en mer rettferdig verden. Vi sier JA til en progressiv europeisk miljøpolitikk, og vi sier JA til å finne felles løsninger på felles utfordringer og muligheter. Vi vil at også Norge skal ta sin del av ansvaret for Europa. Derfor krever vi en ny folkeavstemning om norsk medlemskap i EU. Vi jobber for at ungdom skal si JA!

Vi sier imidlertid nei til den situasjonen Norge har stilt seg i som EU-medlem uten stemmerett: Det er demokratisk uholdbart at vi gjennom EØS-avtalen må ta EUs lovverk inn i vårt eget uten å ha mulighet til å påvirke det. Internasjonalt samarbeid handler om å gi og få. Norge har ikke bare krav på rettigheter og fordeler – vi må også ta på oss vår del av pliktene og ansvaret. EU er en politisk arena som former og avgjør framtida. Skal vi være med å ta vårt ansvar i Europa og påvirke vår egen framtid, må vi bli med i EU.

Vi håper du vil være med i kampen for en ny folkeavstemning, og i kampen for et EU hvor hele Europa er med, også Norge!

Med vennlig hilsen

Ninni Høver
Leder – Europeisk Ungdom