Fungerer EU fortsatt?

Etter en turbulent periode i den europeiske økonomien, og mye krisejournalistikk er det få som egentlig har noe annet bilde av EU, enn at alt har gått i feil retning for hele unionen.

Europeisk Ungdom ville undersøke dette nærmere, og har hørt på Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, i sakens anledning. Hans bilde av unionen er noe mer nyansert enn det den norske mediadekningen kan rapportere. 

(c) Francois Schnell

Til tross for de ikke altfor gode økonomiske utsiktene, kan Leikvoll rapportere at det ikke lenger er noen krisestemning i Brussel. Tvert imot ser de som kjenner det politiske systemet og prosessene i EU, at det for Brussel å regne har vært et nokså godt år. Ambassadøren listet opp en rekke av de tiltakene og planene man har blitt enige om i året som har gått:

– Ny jordbruksreform
– Ny fiskerireform
– Fått på plass et langtidsbudsjett
– Kommet langt i arbeidet med bankunion
– Mandat til transatlantisk handelsavtale
– Nytt euro-medlem fra 1.1.2014: Latvia
– Nytt medlemsland: Kroatia

Det er ingen grunn til å rosemale situasjonen i EU – og særlig ikke den økonomiske tilstanden i flere av medlemslandene. Men det er verdt å merke seg at det dagligdagse livet i Brussel går sin vante gang, og at det fortsatt er mye politisk og økonomisk kraft i Brussel. Medlemslandene i Den europeiske union samarbeider på stadig flere områder, og det er ingen grunn til å tro at dette vil forandre seg med det første.