Fredsprisen – ett år etter

For nøyaktig ett år siden fikk EU tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å bidra til fred og stabilisering i en tidligere krigsherjet verdensdel. I tillegg til anerkjennelse av den viktige fredsskapende rollen EU har hatt, fulgte det også en pengepremie med fredsprisen.

Fredsprisen står utstilt i Europaparlamentets besøkssenter i Brussel.

Hva har pengene blitt brukt til?
I fjor var prispengene fra Nobelkomiteen på 930 000 euro. Disse pengene ble så i helhet øremerket til å brukes på utdanning for barn i krigsherjede områder. I tillegg valgte EU å bidra med tilsvarende beløp fra egne budsjetter, slik at summen totalt ble på 2 millioner euro. «EU children of peace projects» blir prosjektene kalt, og pengene har blitt brukt til utdanning for barn i blant annet Irak, Pakistan, Colombia, Ecuador, Etiopia og Den demokratiske republikken Kongo. Tiltakene har blitt gjennomført i samarbeid med mange ulike humanitære organisasjoner, som for eksempel UNICEF, ACTED og Flyktninghjelpen.

I Irak har pengene blitt brukt til å hjelpe syriske flyktninger mellom 5 og 15 år, og i Etiopia har man blant annet hjulpet flyktninger fra Somalia, Sudan og Eritrea. Her har man sørget for at det finnes muligheter for trygge læringsinstitusjoner, og at både barn og lærere har tilgang til bøker og annet skoleutstyr. Mer enn 28 000 barn har hittil fått hjelp.

Veien videre
EU er opptatt av at arven etter Nobels fredspris skal leve videre selv etter dette året. I 2014 har derfor EU doblet summen igjen, slik at det nå budsjetteres med 4 millioner euro ekstra til prosjektet. Dette vil totalt sørge for hjelp for mer enn 80 000 barn som er rammet av krig.

Ønsker du å vite mer?
Ta en titt på EUs offisielle side for prosjektene:
http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm