Det største som har skjedd!

Trykk på bildet for å se flere

Mandag 10. desember ble Nobels Fredspris tildelt EU i Oslo Rådhus. Årets tildeling er den største begivenheten i Europeisk Ungdoms historie, om man ser bort ifra EU-avstemmingen 28. november 1994, som ikke endte i vår favør.

Europeisk Ungdom var selvsagt tilstede, representert ved leder, Ninni Høver og generalsekretær, Espen Berg-Larsen, sentralstyremedlem Sarah-Stephanie Skjoldevik, leder av JEF Europe, Pauline Gessant, og sist men ikke minst Suzanne Nedrum som vant billetten i vervekonkurransen hvor hun vervet 20 medlemmer til Europeisk Ungdom.

Nobel-talen til EU-presidentene kan du lese her: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/134126.pdf

Trykk på bildet for å se flere

Europeisk Ungdom var med på å arrangere flere arrangementer den dagen, og av de stolteste øyeblikk var da 2000 mennesker møtte opp for å hylle EU i årets fakkeltog for fred. Etter fakkeltoget fylte vi Stratos på Youngstorget til randen av EU-tilhengere og fredselskere. Kvelden ble rundet av med allsang og dans til Europe United og Ode to Joy av Beethoven.

Bilder fra de ulike hendelsene kan du se her og her.

Dagen etter utdelingen var Europeisk Ungdom også invitert til åpningen av Fredsprisutstillingen på Nobels Fredssenter, sammen med EU-presidentene før det bar videre til Nobels Fredspris-konserten i Oslo Spektrum.

Gratulerer EU – en verdig vinner!

José Manuel Barroso

Martin Schulz

 

Europeisk Ungdom fikk hilse på presidenten for Kommisjonen og for Europaparlamentet under åpningen av Fredsprisutstillingen.