Positiv ladning i øst

Aldri har batterier vært diskutert i større grad i den politiske dagsorden enn det siste året. Fjorårets Operasjon Dagsverk gikk til bevisstgjøring om hvor vi henter ut ressursene som kreves til å lage batterier og elektronikk til våre hverdagslige verktøy. El-bilens batteri og vårt lands strømkapasitet når vi beveger oss lenger og lenger vekk fra fossilt brensel er en fantastisk retning for å kunne nå klimamålene satt for Europa og verden.

Aldri har batterier vært diskutert i større grad i den politiske dagsorden enn det siste året. Fjorårets Operasjon Dagsverk gikk til bevisstgjøring om hvor vi henter ut ressursene som kreves til å lage batterier og elektronikk til våre hverdagslige verktøy. El-bilens batteri og vårt lands strømkapasitet når vi beveger oss lenger og lenger vekk fra fossilt brensel er en fantastisk retning for å kunne nå klimamålene satt for Europa og verden.

Allikevel har batterier den negative baksiden av at vi utnytter edle metaller og svært lite miljøvennlige metoder for utvinning som kan gi elektrifisering en bitter ettersmak.

Redningen er en bedrift fra 1993, nå plassert på Øra i Fredrikstad, nemlig Fredrikstad Batteriretur. I over 25 år har bedriften sortert ut husholdningsbatterier og gjort det mulig for europeisk bedrifter og kunne gjenvinne større og større deler av batteriene.

Så og si all strømmen som trengs for bedriften hentes gjennom solcellepanel og solfangere.

Hva er den viktigste nøkkelen i deres virke? Mulighet til å sømløst kunne eksportere ferdig håndterte produkter til sitt enorme nettverk av gjenvinningsfabrikker rundt om i Europa. For selv om deres fremtidige planer er å utbygge egne maskiner for gjenvinning, og første av sitt slag i Norge, vil behovet fortsatt være så stort at hele deres eksistens beror seg på muligheten til å samarbeide med sine partnere i Europa.

For å møte den fremtidige utfordringer av større og større bilbatterier og mobiltelefoner vil både forutsigbarhet og prosjektmidler være essensielt.

«Hvis vi skulle begynt å tukle med EØS så må vi se langt etter prosjektmidler og faren for utflagging øker. Jeg tror ikke alle forstår hvor lang til det tar å lage slike avtaler,» sier daglig leder.

Viktigheten av EØS-avtalen og trygge rammer er viktig ikke bare for industrien og næringslivet i Fredrikstad, men hele vårt arbeidsliv. Fredrikstad Batteriretur er et prakteksempel på hvordan vi møter eventuelle utfordringer. De påpeker nemlig selv når spørsmålet om eventuelle utfordringer at du bruker, i tillegg til å besøke partnere i Europa, mye tid på å arbeide mye inn mot Brussel for å påvirke forskrifter som direkte påvirker bedriften og dens virke.

Fredrikstad Batteriretur og det norske arbeidslivet står mye tryggere med EØS-avtalen. Da slipper vi å gå inn å forhandle med hver enkelt nasjonalstat på det som kan være redningen for både våre ressurser og potensialet i vår ferd bort fra fossilt brensel.

«Bedrifter som Batteriretur er de bedriftene vi trenger for å gå inn i det grønneskiftet og de er helt avhengig av EØS-avtalen. EØS er derfor ikke bare vår viktigste handelsavtale men også klimaavtale,» uttaler Mathias som er fylkesleder i Østfold Europeisk Ungdom i etterkant av besøket.

Illustrasjonsfoto på toppen: Peter Miller