Forsoning på Balkan

Et reisebrev av Bjørn Olav Østeby, tillitsvalgt i Europeisk Ungdom

Som følge av utfordringer i og konflikter mellom landene på Balkan er det et voksende behov for å skifte ut sittende statsoverhoder. Med en arbeidsledighetsrate på rundt 30 % sliter både statene og befolkningen økonomisk. Ved å anskaffe et medlemskap i den Europeiske Union vil også Balkan kunne bli en del av det indre markedet og gjennom handel komme til velferd. Ønsket om økt økonomisk vekst er et viktig incentiv for å bekjempe urettferdig maktfordeling. Til tross for stor misnøye blant befolkningen hindrer korrupsjon og et ikke-fungerende-demokrati forandringer. Balkan trenger nye politikere som tenker mindre på egen fortreffelighet og mer på hva som er til beste for befolkningen.

EU har alltid vært et fredsprosjekt. I tillegg til å sikre fred og demokrati i eksisterende medlemsland jobbes det kontinuerlig for å fremme forsoning og menneskerettigheter på resten av vårt kontinent.

Europeisk Ungdom er en viktig bidragsyter for det fredsbevarende arbeidet i Europa. I samarbeid med vår søsterorganisasjon, JEF Montenegro og med finansiell støtte fra utenriksdepartementet arrangerte vi nå vår 11. konferanse på Balkan. Til sammen 35 unge og engasjerte EU-tilhengere fra Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Montenegro og Norge var samlet i Podgorica, Montenegro fra 11. – 15. september. Der arbeidet vi målrettet i håp om å en gang virkeliggjøre våre visjoner for regionen.

Det var både et faglig og et sosialt opplegg. Etter effektive dager med lærerike foredrag ble det blant annet arrangert en internasjonal aften der vi fikk oppleve kulturelle særtrekk. Leksjonene var givende og samtalene gav inntrykk, men mest av alt gjorde oppholdet det mulig å bygge broer og knytte bånd på tvers av grensene.

Neste gang håper jeg å se deg på reise mot nye destinasjoner med troen på et samlet Europa i fred.

Bjørn Olav Østeby