Folket sier ja!

Rekordstøtte til EØS-avtalen viser at folk flest forstår viktigheten av samarbeid i Europa og ser forbi nei-sidens billige retorikk.

6 av 10 nordmenn sier ja til EØS-avtalen, mens 25 % sier nei. Meningsmålingen er utført av Sentio på vegne av Klassekampen og Nationen. Også støtten til norsk EU-medlemskap er økende.

– Dette viser at nordmenn ser verdien av europeisk samarbeid. Klimakrisa kan ikke løses av ett land alene. Nå må vi stå sammen i møtet med vår tids største utfordring, uttaler Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom, om de gledelige tallene.

Grønn støtte

MDG er blant partiene med de mest EØS-vennlige velgerne. Arild Hermstad, talsperson for MDG, tror grønne velgere har en positiv holdning til EU fordi de ser at EU faktisk klarer å kutte i klimagassutslippene.

Mens de norske utslippene har økt siden 1990, har EU kuttet utslippene med over enn 20 %. Euractiv skriver at EU-landene er i rute til 50 % innen 2030. EU-parlamentet har tatt til orde for å skjerpe inn kuttmålene til 55 %.


Senterpartiet i utakt med grasrota

Det er også verdt å merke seg at Senterpartiets ledelse ikke er i takt med grasrota. Dersom det var folkeavstemning i morgen ville et mindretall på 46 % stemt nei til EØS. Det er kun blant Rødts velgere at EØS-motstanderne har et knepent flertall – 51 % ville stemt nei til fortsatt medlemskap i EØS.

Europeisk Ungdom mener det er positivt at oppslutningen om EU og EØS øker. Vi håper at denne positive trenden fortsetter. Knut avslutter med en oppfordring til deg:

– Hvis du mener at EØS og EU er viktig oppfordrer jeg deg til å melde deg inn i Europeisk Ungdom. Vi kjemper for at Norge skal bidra aktivt i Europa. Verden trenger mer samarbeid, ikke mindre.

Bli med på laget. Du kan melde deg inn her.