Fra havets bunn til Europas munn

Sammen med våre lokalt tillitsvalgte i Sogn og Fjordane Europeisk Ungdom besøkte leder Knut André Sande og sentralstyremedlem Ismael Odin Årthun en rekke bedrifter i Norges vestligste by, Florø, for å lære mer om næringslivet langs kysten.

«Ingen har dårligere tid enn en død laks på vei til Europa.»

Havet og fisken har gjennom århundrer vært livsgrunnlaget til folk langs Norges-kysten og vi har eksportert fisk til kontinentet helt siden vikingtiden. 

I nyere tid har næringslivet langs kysten aktivt bidratt til innovasjon og utvikling av ny teknologi som har ført til at vi i dag eksporterer kvalitetsfisk til store deler av verden.

Sjømatnæringen er og vil forbli avgjørende for den norske velferdsmodellen. I 2019 eksporterte vi sjømat for mer enn 100 milliarder, noe som er ny rekord. Mye tyder på at eksporten vil fortsette å øke, noe som gjør sjømatnæringa til en av Norges viktigste næringer.

I løpet av en effektiv dag besøkte vi tre bedrifter som driver med henholdsvis primær-, sekundær- og tertiærnæring.

1: Karstensens Fiskeoppdrett

Norge er velsignet med rikelig tilgang på friskt sjøvann og fjordene våre fungerer både som beskyttelse for oppdrettsinnstallasjoner, samtidig som flo og fjære bidrar til en naturlig sirkulasjon av vannet som fisken lever i. 

Vi har besøkt familiebedriften Karstensen Fiskeoppdrett og vi har fått sett hvordan laksen lever livet sitt fra smolt til slakt. Det var utrolig kult å være ute på oppdrettsanlegget langt ute i havgapet, og her fikk vi se hvordan ny robot og laserteknologi bidrar til bedre dyrevelferd ved at laksen holdes fri fra lus.

Karstensens er en liten sjøtmatbedrift på 11 årsverk, og produserer omtrent 5000 tonn fisk i året. Alt videreforedles ved det lokale mottaket.

Da vi spurte om internasjonale avtaler er viktige for bedriften fikk vi til svar at «EØS er steikjande viktig for at vi skal få fisken vår ut i Europa». Så enkelt kan det rett og slett sies.

2: Slakteriet

Foto: Europeisk Ungdom

Når laksen er klar for slakt fraktes den bare noen kilometer inn til Florø til det lokale slakteriet. Her fikk vi se hvordan maskiner og arbeidere gjør sitt ytterste for å sikre god hygiene og at råvarene behandles effektivt som mulig slik at fisken holder seg fersk.

Ved slakteriet har de arbeidere fra store deler av verden og vi fikk vite at EØS-avtalen er særlig viktig fordi den gir dem tilgang på etterspurt arbeidskraft som kan behandle fisken og vedlikeholde maskinene.

Under omvisning fortalte også de ansatte ved bedriften om hvor viktig mattryggheten var for dem. Omdømmet er det viktigste for en bedrift som Slakteriet, og da kom EUs veterinærregelverk (som Norge følger gjennom EØS-avtalen) godt med. Mattilsynet tar prøver ved bedriften 1-2 ganger i uken, og analyseresultatene er fritt tilgjengelige.

3: Norwell

Når fisken har blitt slaktet legges den på frys og transporteres ut til frysedisker over hele verden. Når fisken fraktes til utlandet er det viktig at dette foregår så effektivt som mulig ettersom enhver forsinkelse kan medføre at råvarekvaliteten reduseres. Vårt viktigste marked for fiskeeksport er det europeiske, og da er EØS-avtalen av avgjørende betydning for at dette skal gå så smidig som mulig.

Norsk sjømat er en delikatesse i verdensklasse og produktene er svært ettertraktet. Det var veldig spennende å få muligheten til å besøke de dyktige traderne hos Norwell som formidler laks til markedet. 

Foto: Europeisk Ungdom – takk for oss!