Fiskeresolusjon vedtatt

4984698726_bf1252d945_z

Foto: Aitor Garcia Viñas

I helgen fikk Europeisk Ungdom gjennomslag da resolusjonen om en bærekraftig fiskeripolitikk ble vedtatt i et møte med paraplyorganisasjonen JEF. Resolusjonen ble fremmet av Europeisk Ungdom og de nordiske søsterorganisasjonene.

Europeiske fiskere tar opp 75 % mer fisk enn det som er anbefalt for at fiskebestanden vil være bærekraftig i fremtiden.

I EUs fiskerireform fram mot 2020 har både problemet rundt overfiske og dumping av fisk blitt adressert. Naturlig nok bestemmes generelle mål og prinsipper i fellesskap, mens medlemslandene selv må avgjøre hvilke nasjonale tiltak som er mest hensiktsmessige. Videre foreslås det også konkrete tiltak som gir fagforeningene mulighet til å påvirke implementeringen av reformen.

Norge har i mange hundre år vært en stolt fiskerinasjon og har mye kunnskap om å forvalte fiskebestanden riktig. Denne bør vi dele med hele Europa slik at også fremtidige generasjoner vil kunne høste av havet. Derfor tok Europeisk Ungdom initiativ til å fremme denne resolusjonen.

Camiwal

Fornøyd med gjennomslag i JEF: Camilla Walstad

 

Omfattende arbeid

I september ga også Landsstyret sin tilslutning og denne helgen ble resolusjonen vedtatt av Europeisk Ungdom sin paraplyorganisasjon, JEF.

Det er utrolig gøy at en organisasjon med 11.000 medlemmer i hele Europa nå støtter vår resolusjon, sier leder av Internasjonalt utvalg, Camilla Walstad.

Hun har siden sommeren ledet arbeidet blant søsterorganisasjonene på Island, i Sverige, Danmark og Finland.