Festung Europa – Livestream av Europacafé

Fortress Europe? Lampedusa tragedy and immigration and asylum policies
Kveldens møte tar for seg utfordringer og muligheter i EUs asyl- og innvandringspolitikk. Debatten vil handle om de 28 medlemslandenes og EUs politikk som sådan, men også om hva Lampedusa-tragedien, der 274 båtflyktninger døde på vei til Europa sist høst, fører til. Flyktningstrømmen utfordrer europeernes syn på solidaritet og ansvar og er et av de viktigste politiske debatt-temaene i EU i dag.

I panelet og til debatt stiller:

  • Ambassadør Giorgio Novello, Den italienske ambassaden
  • Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk Senter
  • Pål Nesse, Flyktninghjelpen
  • Trygve Nordby, tidligere direktør i UDI og generalsekretær i Røde Kors

Kveldens ordstyrer er Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet.

Møtet vil foregå på engelsk. Følg livestream her: