Felles grenser, felles ansvar

I ettermiddag møttes Stortingspartienes parlamentariske ledere for å diskutere flyktningpolitikk. Resultatet ble at Erna Solberg nå vil sende et skip til Middelhavet «snarest mulig». Europeisk Ungdom er glad for at det utvises umiddelbar handling for å forhindre ytterlige tap av liv ved Europas yttergrense.

Europeisk Ungdom mener at felles grenser innebærer felles ansvar. Når Schengens, og dermed Norges, yttergrense går ved den italienske kysten er det også Norges ansvar å bidra til redningsaksjonene.

Europeiske statsledere kan ikke fortsette å lukke øynene og nekte å bistå i arbeidet for å redde mennesker på jakt etter et bedre liv. Man må heller bistå de sydlige kystnasjonene med å redde båtflyktninger. Hittil i år har mer enn 1500 menn, kvinner og barn mistet livet på ferden over Middelhavet på vei til Europa. Dette kan ikke fortsette. Vi må sørge for at Middelhavet ikke lenger får være Europas gravplass.

Mare Triton er utilstrekkelig

Etter den tragiske drukningsulykken utenfor øyen Lampedusa i oktober 2013 startet Italia en omfattende redningsaksjon som berget livet til hundrevis av båtflyktninger. Aksjonen fikk navnet «Mare Nostrum», vårt hav. Aksjonen ble avsluttet i 2014 til fordel for en operasjon ved navn «Mare Triton», ledet av EU.

Mare Triton har mindre enn 1/3 av budsjettet til Mare Nostrum, og pengene er bevilget til grensekontroll – ikke til redningsaksjoner. Det vil si at den italienske kystvakten egenhendig tar ansvaret og regningen for redningsoperasjonene. Dette er en kortsiktig og uansvarlig løsning, totalt blottet for felleseuropeisk solidaritet.

Solidaritet krever handling

Europeisk samarbeid handler om solidaritet. Solidaritet handler blant annet om å redde mennesker i nød, og det handler om å bistå landene som bærer den økonomiske byrden av humanitære katastrofer.

Bilde: European External Action Service

Bilde: European External Action Service

Federica Mogherini, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, diskuterte strakstiltak med EU-landenes utenriksministere mandag denne uken. «Vi har sagt «aldri mer» for mange ganger. Nå må vi gjøre noe umiddelbart» uttalte hun.

Europa har et ansvar for å gi beskyttelse til folk som er drevet på flukt av krig og katastrofer, men også et ansvar for å gi folk en sjanse til å skape seg gode liv. I dag ligger byrden av begge disse oppgavene disproporsjonalt tungt på skuldrene til enkeltland. Det er på tide at flere land bidrar etter evne. Spesielt nordiske og sentraleuropeiske land har både ressurser og rom til å avlaste asylstrømmene til andre europeiske land.

Vi oppfordrer til umiddelbare tiltak fra både EU, medlemsstatene og av norske myndigheter!


  • I forrige måned vedtok Sentralstyret i Europeisk Ungdom en resolusjon om dette temaet. Den kan du lese her
  • Vi har også valgt å støtte kampanjen til Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom, #papirbåter, som vil finne sted utenfor Stortinget den 4. mai.
  • Vår paraplyorganisasjon JEF har publisert en pressemelding du kan lese i sin helhet på deres nettsider.