«Ever closer union»

Arbeidsinnvandringen fra Europa øker, og dét skal vi være takknemlige for.

Det sier nestleder i Europeisk Ungdom, Elise Øygaren. Nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) melder om at arbeidsinnvandringen fra Europa økte med over ti prosent i første halvår, og at åtte av ti gjestearbeidere nå kommer fra Øst-Europa.

Siden Østutvidelsen i 2004 som innlemmet ti nye land i Den europeiske unionen, har den frie flyten av mennesker, varer, kapital og tjenester økt. Mediene melder at Norge får vesentlig flere arbeidsinnvandrere sammenliknet med flere EØS-land, og direktør i UDI Frode Forfang mener det har sammenheng med vårt gode arbeidsmarked.

Med en synkende befolkningsvekst vil arbeidsmarkedet trenge påfylling utenfra. Tall fra SSB viser siden østutvidelsen har blitt utført nær 20 prosent flere arbeidstimer i Norge. Dette økte behovet fører til at arbeidskraft fra andre land er nødvendig for å holde produksjonen oppe, poengterer Øygaren.

Også professor ved BI, John B. Sætten, mener at prisene på varer og tjenester i Norge ville vært langt høyere enn de er i dag dersom det ikke hadde vært for arbeidsinnvandringen til Norge.

Avtalt for lenge siden

Siden 1954 har Norge vært del av et felles nordisk arbeidsmarked, og siden 1994 har vi deltatt i det åpne europeiske arbeidsmarkedet innenfor EØS. Gjennom EØS-avtalen og senere EFTA-konvensjonen har Norge gitt sin tilslutning til målet om økt mobilitet over landegrensene mellom disse landene.

Gjennom det europeiske arbeidsmarkedet har om lag en halv milliard mennesker formelt rett til å kunne komme, arbeide og bo i Norge uten særlige restriksjoner. Det gir mulighet for tilgang til en stor potensiell arbeidsstyrke.

Interessen for håndverksfag og andre yrker har gått drastisk ned i Norge, og muligheten for å få pusset opp bad, skoler og veiutbygging kreves at mennesker utenfor de norske landegrenser har lyst til å komme til Norge.

– Vi ønsker alle arbeidere hjertelig velkommen til Norge. Arbeidsinnvandringer er helt nødvendig for at norske arbeidsplasser og økonomi skal gå rundt. Å skulle ta hensyn til et ønske om at etniske norske nordmenn skal stå for håndverker jobben er ren diskriminering. Vi skal heller ta imot de som ønsker å jobbe i landet vårt med åpne armer, avslutter Øygaren.