europeiskungdom.no oppgraderes

Nettsiden oppgraderes og videreutvikles den kommende uken. Dett medfører at designet til tider vil kunne se noe uferdig ut. I løpet av å få dager vil imidlertid alt være på plass, og nettsiden fremstå som tydeligere og freshere enn tidligere.

Vennlig hilsen

Sekretariatet