Barth Eide på Europahuset

Forsvarsminister Espen Barth Eide besøkte lørdag 5 mai Europeisk Arbeiderungdoms nettverksseminar, der 45 unge EU-positive sosialdemokrater var samlet for å lære mer om EU.

På programmet stod flere spennende foredrag.Forsvarsminister Espen Bart Eide var en av innledere på lørdagens nettverksseminar i Europeisk Arbeiderungdom Forsvarsministeren  holdt en innledning om Europeisk forsvarspolitikk- i lys av finanskrisen og reflekterte rundt Norges forhold til EU.

«Norge er en EU-tilhenger. Ikke slik vi gjerne tenker. Som en tilhenger på en bil. Følger bilen, men kan ikke påvirke veivalg«, uttalte Barth Eide.
Nettverksseminaret hadde også besøk fra EU, med Jonas Olsen som er visepresident i Young European Socialists (ECOSY) og nestleder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).
Han holdt en innledning med overskriften: ”EU, sett fra innsiden”, hvor tilhørerne fikk lære om historien bak dansk EU-medlemskap og det danske folks syn på Unionen.

Arrangør for nettverkssamlingen, Josefine Eilsø Nielsen kunne fortelle at hun var svært fornøyd med dagen:

Det har vært en veldig lærerik og inspirerende dag med mange spennende foredrag”.

Europeisk Arbeiderungdom er et nettverk for solidarisk ungdom som sympatiserer med arbeiderbevegelsen og ønsker norsk medlemskap i den europeiske union (EU) basert på idealene om frihet, likhet og solidariet.  Les mer om nettverket  her.